Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

26.06.2009. КИЇВ. Інститут релігійної свободи розробив юридичну консультацію для віруючих та релігійних організацій щодо порядку проведення публічних мирних заходів

Юридична консультація, яку оприлюднив 26 червня 2009 року Інститут релігійної свободи, має на меті допомогти релігійній спільності правильно застосовувати чинне законодавство України під час організації публічних мирних заходів. Фахівці ІРС роз’яснюють порядок проведення публічних релігійних обрядів, ходів і церемоній, зібрань духовно-просвітницького чи євангелізаційного характеру тощо, які проводяться за ініціативи віруючих громадян або Церков і релігійних організацій як юридичних осіб. Про це повідомляється на сайті Інституту релігійної свободи. Як зазначається у документі, зазначена консультація не тільки допоможе віруючим позбутися багатьох складнощів в умовах неоднозначного застосування чинних норм щодо проведення мирних заходів, але й засвідчить необхідність уніфікації на законодавчому рівні порядку організації та проведення мирних заходів, в тому числі і для релігійних організацій.
Інститут релігійної свободи також наводить перелік відомостей, які потрібно вказувати у повідомленні про проведення мирного заходу, а також пропонує скористатися розробленим ним зразком відповідного повідомлення. Пояснюючи мотиви підготовки цієї консультації фахівцями ІРС, виконавчий директор Інституту Максим Васін зазначив: “Протягом останніх років дається взнаки застарілість положень статті 21 Закону Україні «Про свободу совісті та релігійні організації», ухваленого у квітні 1991 року, та їх часткова невідповідність нормам статті 39 Конституції України щодо права громадян збиратися мирно”. Він додав, що “поряд з цим відсутність в Україні спеціального закону про порядок організації та проведення мирних заходів також впливає на неоднозначність застосування чинного законодавства в цій сфері – з цих причин часто зазнають зазіхань права віруючих громадян, які стикаються з неоднозначною правозастосовчою практикою з боку представників влади”.

www.irs.in.ua