Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

10.12.2009. ДНІПРОПЕТРОВСЬК. Учасники конференції «Філософсько-богословськи витоки виховання людини» виробили підсумковий документ

Учасники круглого столу відзначають, що відродження моральності підростаючого покоління неможливе без соборного, охоплюючого всі сфери людського життя і діяльності, участі у боротьбі за етичні ідеали. Відродження моральності — це не разовий акт і не разові заходи, а постійна, цілеспрямована робота у сфері духовно-морального виховання серед верств населення України.
Вона не буде успішною, якщо чітко не визначені і закріплені в свідомості молодої людини відповіді на важливі питання про роль морально-духовного життя суспільства.
Учасники цих зборів одностайні в тому, що неможливо досягти духовно-морального відродження людини без врахування тієї духовної спадщини, на якій тисячоліттям жили і виховувалися наші предки і істину якого дослідно підтвердили ті випробування, війни, роки лихоліть, які пережив наш народ, явивши непохитну силу духу і етичної висоти.
Розуміючи, що без духовно-морального відродження не може бути майбутнього у народу України, учасники круглого столу виступають з ініціативою організації всенародного, соборного, не політичного руху за духовно—моральне відродження основною діяльністю якого буде залучення і участь громадян України у духовно—моральному відродженні. Учасники круглого столу пропонують створити ініціативний гурт з числа учасників, а також залучених на громадських засадах фахівців, в підготовці наступного кругу питань:
— визначення цілей завдань соборного, неполітичного руху за духовно-моральне відродження;
— створення проектів основоположних документів і організаційних форм руху за духовно-моральне відродження;
— підготовка обласних, регіональних і всеукраїнських круглих столів, науково-теоретичних конференцій, філософсько-богословських читань, семінарів, колоквіумів, дискусійних клубів, а в подальшому, і Всеукраїнського Собору по духовно-моральному відродженню на якому прийняти основоположні документи всеукраїнського неполітичного руху, визначити форми і направлення роботи, джерела фінансуванні і ін., все те, що повинне сприяти практичному втіленню духовно-моральних ідеалів.
В період підготовки вказаних положень учасники круглого столу домовилися:
— про постійні консультації з представниками УПЦ по питаннях, пов’язаних з духовно-моральним вихованням для чого просити правлячого Архієрея Дніпропетровської єпархії увійти консультантом в ініціативну групу;
— про регулярні зустрічі (один раз в квартал), для проведення спільних консультацій, обговорення і узгодження необхідних документів;
— про надання учасниками круглого столу допомоги ініціативній групі у публікації матеріалів і документів, пов’язаних з духовно-моральним відродженням, з підготовкою Всеукраїнського Собору;
— звернутися до зацікавлених організацій про залучення на добровільних засадах по одній людині для участі у проведенні обласного круглого столу по духовно-моральному відродженню;
— звернутися до Правлячих Архієреїв Дніпропетровської і Криворізької єпархії, про залучень на добровільних засадах поодинці ініціативній людині від кожного прибутку для участі в проведенні обласного круглого столу по духовно-моральному відродженню.
Терміни і місце проведення обласного круглого столу по духовно-моральному відродженню визначити ініціативній групі у робочому порядку, після узгодження з усіма учасниками і проведення всіх підготовчих робіт.
9 грудня 2009 р.
Прес-служба єпархії