Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

Василий Анисимов. В стране непуганных сект

В СТРАНЕ НЕПУГАНЫХ СЕКТ
В продолжение темы

Василий АНИСИМОВ

В то время, как объединяющаяся Европа объявила совсем не шуточную борьбу сектам, Украина, которая стремится в эту самую Европу, остается оплотом множащегося и весьма агрессивного сектантства. Стоило епархиальной газете в Черкассах опубликовать материалы Запорожской антисектантской конференции, которые по сравнению с докладами европейских экспертов в Барселоне можно считать совершенно безобидной богословской полемикой, как почти два десятка сектантских структур Черкасской области выступили с обвинениями в адрес Православной Церкви и смелянской газеты «Голос Православ’я» в разжигании «вражды и межконфессиональной нетерпимости». Откуда в древнем православном казацком крае появилось столько «конфессий» (вероисповеданий), что они из себя представляют и какое отношение имеют к вере, понять трудно. Нам, по крайней мере. Но приведем полностью текст этого заявления.
«Ми, представники християнських конфесій, що діють на підставі Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», який забезпечує нам відповідно до Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та норм міжнародного права, визнаних Україною, соціальної справедливості, рівності, захист прав і законних інтересів, виступаємо з заявою про нові спроби Української Православної Церкви (далі УПЦ) знищити взаєморозуміння і терпимість між релігійними організаціями та самими християнами різних конфесій.
Вважаємо, що навіть така релігійна організація як УПЦ не повинна втручатися у діяльність релігійних організацій протестантських конфесій і використовуючи ЗМІ проповідувати своє вороже ставлення, нетерпимість до віруючих, тим більше своїх співвітчизників, та брати на себе відповідальність давати засуджуючі оцінки діяльності протестантів.
Згідно Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» обмеженню здійснення свободи сповідування вдаються для охорони громадського порядку та безпеки, життя, здоров’я і моралі громадян, а тому хочемо зазначити, що протестантські конфесії не проводять таємні культові обряди, сеанси масового гіпнозу і психозу. З цього приводу нема заяв і нарікань з боку громадськості та державної влади, правоохоронних органів і інших релігійних організацій різних конфесій, крім звісно керівних органів УПЦ. Навпаки, протестантські церкви завжди активно приймають участь у житті держави, не займають позицію відмежування від соціальних проблем суспільства, приймають активну участь у відродженні духовності України.
Спираючись на діюче законодавство, ми впевнені, що усі віросповідання в Україні є рівними перед законом і держава захищає права і законні інтереси релігійних організацій, сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію. Отже, просимо звернути увагу на конкретний випадок розпалювання ворожнечі та міжконфесійної нетерпимості за допомогою газети УПЦ «Голос православ’я» №2 (54) за березень 2002 року і з благословенням високопреосвященного архієпископа Черкаського і Канівського Софронія. В тій же газеті викладено звіт про роботу в Україні цілої міжнародної конференції з проблем тоталітарних сект, що пройшла у Запоріжжі. Ми не заперечуємо, що дійсно є загроза суспільству від деяких тоталітарних сект і тому цілком доречно в країнах Європи до них особливе пильне ставлення з боку влади, але ж протестантські громади ніколи не вважалися сектами, що несуть загрозу громадській безпеці, життю, здоров’ю та моралі суспільства, а тим більше в тій же Європі. Тому ми занепокоєні такими намірами, діями і настроєм керівництва та ідеологів УПЦ, що більше схоже на «обробку» та «підготовку» громадськості до нового хрестового походу, ніж до об’єктивного ставлення і роз’яснення своїм співвітчизникам про інші віросповідання і релігії навіть в православному контексті історії розвитку церкви.
Насправді подібні дії такої впливової конфесії, як УПЦ не відштовхують від нас віруючих та не «наставляють на путь істинний», а навпаки породжують недовіру до сучасних патріархів, бо віруюча людина прагне миру і порозуміння. А там де принижується і засуджується вибір віросповідання і використовують релігійну газету для публічних, неправдивих звинувачень священнослужителів баптиських, п’ятидесятницьких і харизматичних церков, що визнані державою і її народом, що мають рівні Конституційні права, що об’єднали в своїх Молитовних будинках третину християн України, мабуть керуються не принципами Євангелії. Ми вбачаємо в цьому спробу внести смуту і розкіл серед християн інших конфесій, як це вже сталося з православною церквою і які зараз тому наслідки, бо це не патріотизм і не любов до православної пастви, а прояви особистих амбіцій цілого патріархату.
Отже, просимо взяти до уваги цю заяву і об’єктивно розглянути питання непоодиноких випадів УПЦ у бік церков протестантських конфесій та публічних закликів до «боротьби» з ними втягуючи в це органи державної влади, місцеві органи влади, освітян та ЗМІ.
Якщо зараз знехтувати Законом «Про свободу совісті» та тими положеннями про свободу віросповідання, що там закладено, то в недалекому майбутньому ми можемо мати інші проблеми з іншими конфесіями, що також будуть комусь «заважати». Просимо дати відповідь».
Під заявою підписалися: Єпископ харизматичних церков Черкащини, пастор церкви ХВЄ «Блага вість» Бієвець Ю.В.; Об’єднана Церква Християн Віри Євангельської України, Начальствующий Єпископ Черкаської області Голосінський Л.К.; Голова Об’єднання Церков ЄХБ Черкаської області Олійник В.М.; пастор церкви ХВЄ «Слово Віри», пастор церкви «Слово Життя», пастор церкви «Блага Вість» м. Сміла, пастор «Церкви на Скелі», пастор церкви ЄХБ «Дім Євангелія», пастор Церкви Благодаті, ще декілька пасторів церков ЄХБ та ХВЄ, а також директор реабілітаційного центру «Світло Спасіння» та настоятель Смілянської парафії Успіння Пресвятої Богородиці Римсько-Католицької церкви отець Гурський О. Занесені до списку, але не залишили своїх підписів секретар Черкаського обласного єпархіального управління УПЦ-КП Холод С. та пастор церкви Адвентистів сьомого дня Новодворський А.
Как видим, аргументация мало отличается от той, которую мы слышали 11 лет назад, когда вместе с несчастными родителями из общества «Порятунок», чьи дети оказались в кривоноговском «Великом Белом Братстве», обивали пороги столичных чиновничьих кабинетов. Нам тогда тоже талдычили, что нельзя ограничивать свободу вероисповеданий, что Цвигун с Кривоноговым не проводят тайных обрядов — напротив, всех сзывают в дома культуры, рассказывают о божественном и духовном, что белобратчики не употребляют алкоголя и наркотиков, не курят и борются за мир во всем мире. Иными словами — государственная власть всячески поощряла укрепление и разветвление секты. И только через два года, в 1993-ем, когда стало очевидным, что готовится в Киеве попытка массового суицида, власть пробудилась и, как водится, ответила репрессиями: арестами, принудительным кормлением юных сектантов и т.д. Ну и что? «Богиня» отбыла срок, вышла замуж, а постаревшие ее адепты до сих пор ходят по городам и весям СНГ с портретами Цвигун и «проповедуют». Потому что для реабилитации жертв сект и психокультов нужны годы, специальные условия и средства. Однако ни копейки средств выделено не было, ни один реабилитационно-консультативный центр не был создан.
Казалось, после той встряски, которую устроила секта украинскому обществу, госструктуры будут чрезвычайно внимательно относиться к появлению сект и присвоению им «религиозного статуса». Куда там! В нашей державе любой может поднатужиться, набросать какое-нибудь «Евангелие» от Пупкина, Левого берега, надцатого псалма, скалы или дуба — и нате вам: зарегистрирована новая «церковь» со своим харизматическим лидером, вероучением, которая «принимает активное участие в жизни державы» и «возрождении духовности Украины»! Но ведь и западноевропейский, и наш горький опыт свидетельствуют, что за благовидной оболочкой, за Библией, которая постоянно цитируется, скрывается совсем не то, что декларируется. Традиционные конфессии, такие, как Православие в Украине, своей тысячелетней историей, практической деятельностью доказали, что Оно не только «безопасно» для народа, его нравственности и культуры, но и глубоко созидательно: Оно принесло письменность, давшую историческую жизнь нашему народу, сформировало его ментальность как народа христианского, сформировало семью, нравственность, культуру, государственность, вложила в душу каждого русича общечеловеческие христианские ценности, прежде всего — заповеди Христа Спасителя.
Православная Церковь не только столетиями несла народу Слово Божие, Слово Правды и Любви к ближнему, но и жертвенно вставало на Его защиту. Когда атеистическая власть решила путем тотальных репрессий вырвать веру православную из души человека, шевченковская земля обагрилась кровью новомучеников. На территории нынешней Черкасской области только с 1928 по 1938 годы погибло около трехсот православных священнослужителей, как местных, так и высланных из Киева. 104 из них канонизированы как исповедники веры, в их честь возводится в Черкассах величественный собор. Репрессии продолжались, как известно, до конца 1980-х. Именно из Черкасской тюрьмы, уже при Горбачеве, в 1987 году был освобожден последний православный священнослужитель (нынешний архиепископ Николаевский и Вознесенский Питирим).
Где в это время находились, в каких партийных и комсомольских атеистических организациях состояли нынешние черкасские харизматические лидеры, пишущие этот объединенный донос на Православную Церковь в госорганы? Какими «принципами Евангелия» они руководствуются? Полагаю, надо потерять последние остатки совести и уважения к своему народу, его тысячелетней вере, чтобы на земле, залитой кровью и насыщенной муками своих православных родителей и дедов, штамповать такие заявления.
Однако, в любом случае, всем черкасским харизматическим, «наскальным» и прочим сектантским «церквам» надо еще доказать, как это делается во многих западноевропейских странах, что они не только по своим «вероучительным» документам, но и в практической деятельности безопасны для здоровья (телесного и духовного) людей и общества. В некоторых европейских странах процесс регистрации секты длится годами и даже десятилетиями, поскольку надо внимательно изучить, каким ребенка привели в секту, что стало с ним через пять, десять лет, является ли он психически здоровым, социально полноценным, толерантным к своему народу, его культуре, истории и т.д. У нас же все делается так: сначала документы подаются для экспертизы религиоведам Колодного, которые считают всякую секту «этапом развития традиционных религий», затем в Госкомрелигий для регистрации, и через полгода является на свет Божий новая «церковь», ячейка человеческого спасения и «духовного возрождения Украины»!
Слушая доклады европейских экспертов в Барселоне, я задавался вопросом: почему столь разное отношение к сектам в европейских странах и у нас? И пришел к выводу, что у них, видимо, просто очень «дорогие» дети. Обычно — один ребенок в семье. Уровень жизни очень высокий, чадо получает прекрасное образование, ему открыты большие перспективы для реализации и в работе, и в творчестве, и в семье. Поэтому родители не могут допустить, чтобы какой-нибудь сектант-харизматик стер, как стирают мокрой тряпкой формулы на школьной доске, труды и надежды всей их жизни. Чтобы юноша, оставив записку «сегодня прекрасный день для смерти», разбился на своем собственном «Мерседесе». Профессор-эксперт из Англии в своем докладе в Барселоне утверждал, что англичане теперь добиваются уголовного преследования не только лидеров деструктивных сект, но и тех, кто привлекает людей, прежде всего, детей, в секты.
Секты в Европе, как бы они себя ни наименовали, уже не первый год находятся под пристальным надзором как правоохранительных органов, так и общественных организаций. Ведь гораздо важнее деструктивные уклоны сектантов пресекать в зародыше, а не заниматься многолетней реабилитацией несчастных адептов. Разумеется, в этом есть элемент ограничения свободы личности, однако это ограничения свободы от смерти, боли и разрушения. И эту грань мы должны определить и учитывать. Харизматические секты Черкасской области возникли недавно, и раз они решили стать учителями жизни и спасения, должны запастись терпением, с пониманием относиться к общественной обеспокоенности своим существованием. Тем более что и демократическая Европа учит нас этой обеспокоенности. Они обязаны доказать, что не только на старте своей деятельности, но и по результатам не являются деструктивными. Во всяком случае, они не должны объединяться в корпорации для борьбы с традиционной верой местного населения, что уже является признаком деструктивности (разрушения). И не надо нам указывать на Европу, где якобы иное отношение к сектантам: попробовал бы кто-нибудь в той же Испании выступить против католической Церкви, назвав ее деятельность «амбициозной»!
Кроме того, нашим сектантам надо читать не только те положения Закона «О свободе совести и религиозных организациях», которые разрешают их существование в Украине, но и те, которые ограничивают их прозелитическую деятельность. Это касается прежде всего агитации и пропаганды. Закон, в частности, запрещает иностранным проповедникам (а их в Украине до 4 тысяч) проповедовать где-либо, помимо общины, их пригласившей. У нас же они снимают концертные залы и стадионы, не сходят с экранов телевизоров, будто все телезрители являются их общиной! Все чиновники утверждают, что это грубейшее нарушение законов, и уже одно это должно быть поводом для снятия секты с регистрации. Однако в нашей державе похоже никто этим и не собирается заниматься. А ТВ, оказывается, без оплаченной сектантской телепроповеди, финансово не может выжить!
Международная антисектантская конференция в Запорожье сделала акцент на вероучительных отличиях традиционных конфессий и сектантских организаций. Ее участники не дошли, как их западные коллеги, до исследований связи сект с торговлей наркотиками, женщинами и детьми, сексуальным насилием. Это связано с тем, что такими исследованиями у нас никто не занимается, даже правоохранительные органы. Зачастую такая бездеятельность ставит Украину достаточно в нелепую ситуацию. То США под эгидой Конгресса проводят конференцию, на которой утверждают, что за последние десять лет из Украины в страны Запада были доставлены около миллиона сексуальных рабынь. У нас же — ни слуху ни духу (правда, затем Нина Карпачева привела цифру в полмиллиона украинок, прошедших и проходящих школу жизни в борделях Запада). Затем итальянские католические священники привозят трех девушек до 20 лет, вырванных ими из местных притонов (одну мертвой — от нее сутенеры избавились как от «вещдока», убив и изуродовав лицо). У нас же опять: никто ничего не знает и не ведает. В Барселоне Киев звучал как перевалочный центр торговли детьми. В Украине же никто ни подтверждает, ни опровергает этих сведений, а о путях детской работорговли вообще все молчат. А европейцы нас убеждают, что под прикрытием сектантских организаций удобнее всего заниматься этим преступным международным бизнесом: общественной организации родители ребенка не доверяют, а вот «религиозной» — доверяют, и очень часто. У нас нет оснований утверждать, что украинские секты, в том числе и черкасские, связаны такого рода деятельностью, однако европейский опыт показывает, что такая возможность существует, и весьма реальная. Проблема очень серьезная, и черкасским сектантам надо относиться к ней ответственно, а не устраивать переполох, а тем более — объединяться в борьбе с Православной Церковью, которая эту проблему перед общественностью ставит.
Удивляет и другое. В Испании, где 99% католиков, Барселонская мэрия проводит антисектантскую конференцию, где призывают усилить борьбу с деструктивными сектами, эксперты-католики принимают самое деятельное участие в разоблачении сект, а настоятель римо-котоличекой общины Успения Пресвятой Богородицы в Смеле отец Гурский подписывает вместе с харизматами приведенное заявление. Ну что общего может быть между правоверными католиками и некой «церковью на скале»? Разве приличествует канонической конфессии быть двуликой, как Янус: в Испании и Италии учить нас бескомпромиссной борьбе с сектами, а в Украине выступать в их защиту? Или в борьбе с Православной Церковью на Черкасщине оправданы любые союзы?
Наконец, удивляет и позиция Управления по делам прессы и информации Черкасской областной госадминистрации, которая, даже не умея правильно подсчитать количество подписей под заявлением, выносит замечание редактору газеты «Голос Православ’я» о том, что материалы Запорожской антисектантской конференции могут рассматриваться как «разжигание расовой, национальной и религиозной вражды». Интересно, как поступит вышеозначенное Управление, если газета опубликует материалы Барселонской конференции FECRIS, официального консультанта Совета Европы по проблемам деструктивных культов и организаций? Судя по всему, по требованию тех же черкасских харизматических «церквей», просто закроет издание. Тут, понимаешь, у нас не Испания…

———————————————————————————