Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

КИЇВ. Учасник хресного ходу: Наш народ єдиний і Церква зберегла єдність, незважаючи на всі загрози непевного часу

Я був минулого року і впевнений, що цього року мінімум в два рази більше. Тому що я тільки що був біля входу в Лавру і приїхав на метро, сюди вернувся, вже в Лавру колона зайшла, а я бачу, що люди тільки виходять з парку Володимирська гірка…», — ділиться враженнями один з учасників урочистостей #УПЦ з нагоди #1030_річчя хрещення Русі, що відбувалися в Києві 27 липня. «І саме головне, що люди з усіх регіонів, і більше людей з Західної України і Центральної, ніж навіть зі Сходу…», — засначає чоловік, вказуючи на акцент та вбрання вірян. «Це говорить про те, що наш народ єдиний, що наша Церква зберегла єдність, незважаючи на всі загрози нашого непевного часу. Дійсно, вона об’єднує всю Україну». На питання, про що найпалкіше молилися в цей день наш випадковий співрозмовник мовив: «За збереження Держави, за збереження миру і єдності Церкви… Саме головне, що якщо все відібрали, хоть би віру лишили. Хоть би не зачепали людей, не заважали молитися так, як вони вважають за доцільне… Зараз вже жартують, кажуть, тоді були РАЙкоми, а зараз вже АДміністрації. Це, кажуть, якась сатанинська влада, тоді хоч не давали молитися, но не казали як треба молитися. А тепер намагаються сказати на якій мові, як і в яку церкву ходити. Це, звичано, неподобство.» Втім, чоловік мав оптимістичний настрій, стрверджуючи, що ще з радянських часів наш народ має імунітет: «Народ залишився вірним… Він витримав атеїстичні гоніння, витримає і так звані «демократичні» утиски…»

#хресний_хід — рус —

«Я был в прошлом году и уверен, что в этом году минимум в два раза больше. Потому что я только что был у входа в Лавру и приехал на метро, сюда вернулся, уже в Лавру колонна зашла, а я вижу, что люди только выходят из парка Владимирская горка … «, — делится впечатлениями один из участников торжеств УПЦ по случаю 1030-летия крещения Руси, происходивших в Киеве 27 июля. «И самое главное, что люди из всех регионов, и больше людей из Западной Украины и Центральной, чем даже с Востока …», — отмечает мужчина, указывая на акцент и одежду верующих. «Это говорит о том, что наш народ един, что наша Церковь сохранила единство, несмотря на все угрозы нашего неопределенного времени. Действительно, она объединяет всю Украину». На вопрос, о чем горячее всего молились в этот день, наш случайный собеседник сказал: «За сохранение государства, за сохранение мира и единство Церкви … Самое главное, что если все отобрали, хоть бы веру оставили. Хоть бы ни трогали людей, не мешали молиться так, как они считают нужным… Сейчас уже шутят, говорят, тогда были РАЙкомы, а сейчас уже АДминистрации. Это, говорят, какая-то сатанинская власть, тогда хоть не давали молиться, но не говорили как надо молиться. А теперь пытаются сказать на каком языке, как и в какую церковь ходить. Это, конечно, безобразие. » Впрочем, мужчина имел оптимистичный настрой, утверждая, что еще с советских времен наш народ имеет иммунитет: «Народ остался верен … Он выдержал атеистические гонения, выдержит и так называемые «демократические «притеснения …» #крестный_ход