Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

КИЇВ. Відбулась презентація факсимільного видання найстарішої рукописної книги Закарпаття «Королевське Євангеліє»

  Рукописну пам’ятку Королевське Євангеліє Станіслава Граматика, яка датується 1401 роком, науковці відтворили у звичайній книзі, і 100 примірників будуть передані для подальшого її вивчення. Про це під час презентації повідомила дослідниця Королевського Євангелія Одарка Долгош, передає кореспондент УНН.

“Євангеліє з 1961 року зберігається у фондах Закарпатського краєзнавчого музею у надзвичайно складному стані і потребує негайної реставрації. Ми розуміємо, що папір є надзвичайно крихкий, книга вже майже стліла, їй в цьому році виповнюється 615 років, тому створення факсимільного видання дозволить дослідити її науковцям. П’ять років ми намагалися відтворити її один до одного з оригіналом. Це була дуже кропітка робота, 28 сторінок ми збирали по клаптиках, відновлювали сторінки, відтворювали тексти, бо 75% було втрачено. Завдяки комп’ютерним технологіям 75% цих текстів було відтворено”, — зазначила О. Долгош.
За її словами, 360 сторінок книги, написаної церковнослов’янською мовою, містять у собі Євангелія від Матвія, Марка, Луки, Івана, передмови, пости, проповіді, глави, післямову та дарчу грамоту.
“Останні сторінки є дуже унікальними, тому що залишилося послання від Станіслава Граматика, яке завершує Євангеліє від Івана, де він зазначив, що він автор книжки, дату написання, селище, тепер воно Королеве, а раніше називалося Кірагаза. І остання сторінка, яка була вкладена трохи пізніше, це дарча грамота про те, хто замовник книги і кому вона надалі передавалася”, — розповіла дослідниця.
Вона також додала, що книга у факсимільному виданні представлена у 100 примірниках. Вони будуть передані до науково-дослідних інститутів, а також музеїв, де є наукові відділи, для подальшого вивчення Євангелія. А у Музеї книги і друкарства в Києві рукописна пам’ятка буде представлена в експозиції.

За матеріалами: http://www.unn.com.ua

Нагадаємо, що унікальний фоліант вперше представили загалу на науковій потужній конференції з нагоди його 610-ї річниці, ще 30 листопада 2011 року у Королеві Виноградівський район Закарпаття. А, 20 серпня 2015 року в каплиці Ужгородського замку відбулася презентація двох стартових примірників репринтного видання «Королевського Євангелія 1401 року» – рукописної пам’ятки ХV століття.

Першим, хто знайшов Королевське Євангеліє, описав його та ввів в науковий оббіг в 1951 році був відомий духівник Мукачівського монастиря, богослов, аскет, науковець і академік Чернечої гори – архімандрит Василій (Пронін). В 1957 році в науковому виданні «Православная мысль» (№ 2. – Апрель-Июнь. – Прага, 1957. – С. 117-123) отець Пронін друкує широку аналітичну статтю, присвячену рукопису. Згодом в 2010 році ця стаття була розміщена в трилогії під назвою «Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина)» (Том 1. – ОАО «Патент». – Ужгород, 2010. – 432 С. / Составители: протодиакон Александр Монич, доц. каф. истории Украины УжНУ Юрий Данилец. – С. 392-401).

Закарпатское Евангелие 1401 года

Архимандрит Василий (Пронин)

Архимандрит Василий (Пронин)

При составлении каталога книг библиотеки Мукачевского монастыря, Закарпатской области (февраль, 1951 г.), на одной из полок, среди латинских и румынских книг, было обнаружено древнее богослужебное Евангелие на церковно-славянском языке. В то время как другие церковнославянские рукописи (кроме ещё одного Апостола и Паремийника, с вложенными в него рукописными листами Учительного Евангелия), имели №. и наклейку прежней инвентаризации, а страницы их были пронумерованы карандашей, – это Четвероевангелие не было ничем означено. От сырости оно сильно пострадало, так что, раскрывши книгу, можно пожалеть об этом: влага попортила около 3/4 страницы, где с трудом разбираются буквы. Когда это произошло, определить трудно; видимо, давно. На нетронутой части ясно читается священный текст. В конце книги приписка переписчика: «Съ тетраевангелие, исписáся вънелабском грáду михалевħ избħ, кралхазской в лħтħ 6909. Станиславом граматиком многогрħшным. О Христé». (Титлы раскрыты.) Следовательно, это Евангелие написано в 1401 году. То, что даже  древнейшие славянские, пергаментные рукописи на Закарпатьи, как Мукачевская псалтырь (первой половины ХУ в.), церковная грамота о Грушевском монастыре от 1404 года (хранится в Будапештском музее) или Служебник на пергаменте конца XV в. (хранится в Ленинградском Эрмитаже), – моложе этого Евангелия, дает нам основание считать эту книгу, как самую старинную славянскую рукопись (на бумаге), находящуюся в Закарпатьи[1], а то, что переписчик назвал себя грамматиком, представляет особый интерес при исследовании текста. Но что значит слово «грамматик»[2]? Есть ли это ученая степень или должность? Может быть он учился в Краковской Академии, основанной в 1347 году[3] или же в Праге в Литовской коллегии, основанной в 1397 году? Кроме того, Станислав грамматик мог получить образование в греческих школах, напр. ещё цветущего в ту пору Константинополя. Обилие грецизмов предполагает греческое школьное обучение.

Место переписки означено «вънелабском грáду». Возможно, что это Вонилов в Стрыйскому[4]. Видимо, ЕСГ[5] – было написано по заказу из Закарпатья, что подтверждает дарственная грамота, написанная переписчиком на последней странице Евангелия, о чем речь будет далее.

Надо думать, что Станислав Граматик наложил печать индивидуальности на свою работу; он мог быть не только переписчиком, но и корректором, и редактором и даже, отчасти, переводчиком Евангелия[6].

Переписанное в эпоху Феодора Кориатовича, оно представляет исключительный интерес, как живой свидетель столь замечательного в истории Закарпатья времени. В текущем году тетраевангелию исполняется 555 лет.

                                                                        Описание               

6e35f78ebdc92a3e2f8f800b84ba0c242915fc35Переплет. Евангелие переплетено. Кожа, обтягивающая доски, едва уцелела. Небольшой кусочек (размером около 25 кв. с.) остался на цилевой части доски, видны тиснения и позолота. Ввиду того, что имеется дополнительный лист и много заклеек, можно заключить, что переплет позднейший, – возможно, начала XVII века. Размер досок: 28.5 см на 21 см. Толщина доски 11 мм. Уцелела часть железной застёжки. С внутренней стороны, на досках, приклеены куски бумаги, без надписей; видны пробы ножем ровных линий.

Тетради. Как обычно в древних рукописях, листы не нумерованы, а имеется нумерация тетрадей, которых 22. Они означены, внизу страницы посередине, славянскими буквами. Каждая тетрадь имеет 8 листов. В конце добавлено ещё 112 тетради т. е. 4 листа. Таким образом, всех страниц было 360[7]. Но некоторых страниц не хватает; так, первая тетрадь имеет только 7 листов, а также нет 5-го и 6-го листа 18-ой тетради (начало Евангелия от Иоанна).

Бумага. Бумага Евангелия бледно-серая, довольно плотная, гладкая, глянцевая. 4-ый лист вклеен позже из другой бумаги. Бумага имеет два различных водяных знака: 1. колокол и 2. половина коня с рогом на лбу (Единорог).

Украшения Евангелия замечательны. Киноварь сохранилась даже на поблекших от влаги страницах. На позднейшем (4-м) листе чернила выцвели, а киноварь поблекла. Имеется несколько (7) надписей хорошо сохранившейся лазоревой краски. В заставках встречаются краски: бледно-розовая, охра, светло-зеленая, темно-коричневая. Вязью исполнено 12 надписей; заставок – 8-мь. Самая большая и самая красивая заставка находится в начале Евангелия от Матфея, где на золотом фоне изображены две птицы с длинными шеями и с опущеными головами, а над ними – третья, также сильно стилизированная птица. Краски положены густо. Видимо, это – яичная темпера, как и в иконописи того времени.

cbbfaf57c7b5e96e1d995c338787acad31636ccc

Текст Евангелия начинается «Сказанием» о том, как чтутся Евангелия, начиная «от великыя неделя пасхы». На второй странице указаны евангелия от Пасхи до Пятидесятницы, на каждый день. Особо интересен счет евангелий от недели Всех святых до недели Мясопустной: этот цикл ясно разделяется на две части по 17-ти недель в каждой. После указания евангелия недели Сыропустной следует приписка: «среда же и пяток не имеют евангелия по уставу великого поста». Далее следуют евангелия недель 40-цы, страстной недели (так названа страстная страстная седмица). Указано Евангелие на Умовение ног. Далее следует «Соборникь ВІ Месячемь», где указаны евангелия избранным святым и праздникам. Вот названия месяцев: септевріе, октовріе, ноемвріе, декевріе, аноуаріе, февроуаріе, марть, априліе, май, іоуніе, іоуліе, аугоуст. Далее следуют евангелия «различна на всħку потрħбя», начиная с освящения «маслоу». Далее: на освящение церкви, на память святых, «пречистей Богородицы» и другие. Имеется: «в схиму инокам», «над имящим дух недужен», «страха ради». Евангелие делится на зачала, но пред зачалом стоит буква «Г», что надо понимать, как «главы зачало».

Графика Евангелия очень изящна. Буквы выписаны ясно и четко, красивы сочетания тонких и тольстых линий. Невольно вспоминаешь слова древних записей, что писцы, услышав звонок, на трапезу или в церковь, спешили туда, не окончив букву. Страница имеет 27 строк. Промежутки между словами имеются, главным образом, в конце фразы или после запятой. Высота строки около 4-ех мм. Некоторые буквы, как, напр., Ф доходят до 15 мм., Щ – до 12 мм., ц, х, у, е, ъ, р, з – до 10 мм. Буква О пишется в трех видах: Ω, О, 0. Иногда в О есть точка, тогда самое о округлое[8]. Интересно, что СГ придавал букве «о» иероглифический оттенок; так, в словах «очи слепых» (Мф. 82) точек нет, но когда слепые прозрели, то тогда «в оочию» (Мф. 82, Мк. 29) поставлены точки. Часто встречаются лигатуры: сопоогь (Мк. 1), петр а, и др.

Буква Ч отчасти напоминает начертание в Изборнике Святослава 1073 г., но в упрощенной форме. ДляУ есть несколько знаков; Оу, обычно, ставится в начале слова, но имеются случаи, где в начале стоит У, напр.: Убо, Учителю (Ин. 59). Иногда, наоборот, в слове везде стоит Оу: напр. «оуброусоу». Средняя линия буквы М в исключительных случаях опускается ниже строчки, и то только в начале предложения; похожа на М в «Русской Правде» второй пол. XV века. Интересно начертание буквы Р, которую СГ сверху заостряет (Л. 97), а иногда заостряет и нижнюю часть овала (Мф. 31). У находится в значении «И» в собственных именах и греческих словах: туроу и сідоноу, в слове «муро» (Мф. 108) муро, измурну (Мф. 3).

Глухие (редуцированные) гласные. Ъ часто встречается в середине слова, напр., «възалках», «тръжником» (Мф. 84), «тъкмо», «пръвыи», «сребръникы», «сънъмъ» (сонм), «въскрес». Часто пишется Ь после твердых согласных, что является отличием сербского языка[9], напр.: двдь, обрħтохомь, нашемь, сапогь, члкь, послушавь, рождьству, градовь, оумреть, ихь, погубить, възьпивь, будеть, рьцħта, и много других. В слове вел’бужди над л стоит знак , там, где раньше был Ь (Зографск. Ев. Мк. 1).

Буква А встречается в греческой транскрипции (альфа), причем чаще всего в конце строки, при переносе слога: та-ко (Ин. 33). Буква Л также встречается в виде греческой ламбды: ленионъ., при написании зачал: лв, лг.

Видимо, СГ был знаком и с еврейским языком. Давид он пишет тремя буквами ДВД, поэтому и человек: ЧЛК (Ин. 27). Подчеркивается происхождение слова пророк от «око». Интересно, что в устах Пилата слово Варавву звучит через одно «В», а устах книжников через два – Варавву[10]. Моисей пишется всегда: мωиси. (Мк. 28). Буквы Д, Т, X часто пишутся над словом; реже – М.

Начертания букв в начале Евангелия и в конце не одинаковы. Как видно, переписчик спешил окончить работу и к концу писал быстрее[11]. Главное отличие – это буква А, правая толстая линия которой становится все массивнее и напоминает А в «Русской Правде» XV века. И Т пишется иначе: его крайние, вертикальные линии становятся все больше, снова – как в «Русской Правде». Почерк становится более косым и более редким, заметна торопливость.

Ударения не стоят на каждом слове. На гласных, в конце слова ставится вария: твоє (М. 18), иди (М. 25), рещи (М. 29). В начале слова – оксия: имъ (М. 27), яко (М. 27), Онъполъ (М. 28).

В двух местах замечен пропуск текста: Мф., зач. 81, пропущено 16 слов. «Им же азь крщау ся крститася (пропуск, следуют слова) а еже сħсти»[12]. И в Ев. от Иоанна, зач. 32, пропущено 14 слов: «Не вħруете мнħ (пропуск, следует) иже есть от Бга.»

Встречается разница текста, напр. Ев. от Ин., зач. 32, написано отець его, как и в греческом Евангелии. В современном славянском: отецъ[13]. Незначительные расхождения текста встречаются очень часто, поэтому было бы ценно издание этого Евангелия.

Для сравнения приводим ряд слов в начертании из ЕСГ и Острожской Библии 1581 года: У полотучное = юсу большому; А полотучное = юсу малому.

ЕСГ:                                                                                     Ост. Библия:

ГОЛУБЬ (Мф. 6)                                                                         ГОЛУБЬ

ПРОСЯЩОМОУ (М. 15)                                                 ПРОСЯЩЕМУ

ЗАИМСТВОВАТИ (М. 15)                                                           ЗАЯТИ

ВАШЯ (М. 15)                                                                                ВАША

ТЪМА (М. 18)                                                                                    ТМА

ДОУХЫ (Мк. 23)                                                                             ДУХИ

 

ЕСГ:                                                                                     Ост. Библия:

ОУЛЯГОСТА (Л. 37)                                                          ОУЛЕГОСТА

МНООЗИ (Л. 38)                                                                           МНОЗИ

ИСТОПЕ (Л. 38)                                                                             IСТОПЕ

МЛЪШЕ ЕГО (Л. 39)                                                         МОЛЯШЕ ЕГО

ДЪЩИ ЁДИНОЧЯДА (Л. 39)                                    ДЩИ ЕДШОРОДНА

БЪ ВАШЬ Е (Ин. 33)                                                         БЪНАШЪ ЕСТЬ

Ниже приводится для сравнения два стиха 18 гл. Еван. от Матфея по рукописи ЕСГ:

«Сего рад оуподобися цртво нбное члкоу црю иже въсхогв стязатися о словеси съ рабы сваими. начьншоу же ему стязатися приведошя ему единъ дльжникь тьмоу талантъ.»

*****

На последнем листе Евангелия находится Дарственная Грамота, написанная рукою переписчика Евангелия, т. е. Станиславом граматиком. В этом нас убеждает сравнение транскрипции. Её можно рассматривать, как самую древнюю литературную запись, написанную под влиянием говоров Закарпатья. Видимо, данное Евангелие было заказано Стефаном Винц переписчику Станиславу граматику, исполнено в 1401 году и тогда же была сделана приписка о даровании Евангелия.

В дарственных грамотах часто указывается дата записи.

Здесь она отсутствует, так как переписчик только что поставил дату в конце Евангелия и поэтому, видимо, не считал нужным повторять ее. Данная запись может быть сравнена с известной Закарпатской грамотой 1404 г. Ввиду того, что Станислав граматик был хорошо знаком с церковно-славянским языком, не удивительно, что и в записи заметно сильное влияние церковного языка. Вот ее текст (титла открыты; ую = юс большой без йотации; ая = юс малый без йотации; о = омега).

«Азъ рабь Божіи. Отца и Сына и Святаго Духа и Святыя Троицу, именемъ Стефанъ. по прозвищу, Винцъ. купих съ тетраеугль за свою душу, и подружіа ми Мароу и родитель моих Андреа, и Марію и за душу татомирову и Шандрову, и про симїину и сыновь моих. Димитра и Михаила, и Марины и Марію и Елену и Анну, и братїи моих Іоанна и Өому. и сестръ моих. Мушу и Стану, и Анну и Радомира и Сїмеона. и Михаила, и дħдовь и прħдħдовь. И дадох его попу Никітħ, да служит въ нем до живота своего, и по смъръти его да есть дħцам его. оставши же дħцах, да есть внучатом и прħвнучатомъ дондеже сявлħчет сħмя его и коренъ. А изшедше от того корене и плħменħ или сілоя, или плħненїемъ или буди коею нуждею. никто да не воленъ продаті ю ни на мнозħ, ни на малħ, ню да есть свободна. За тħх душу, ихже въспомħнухом прħжде. Аще ли кто прħступить заповід сію безь отчьствомили небрħженїем и полакомится добытку, книгы сея и прода ю. да есть проклят от Бога и от пречистыя Его матере от въсħх святых и 12 апостоль и от 6 съборь и от 318 отець иже въ Никеи. и съ ІудоюІскаріотскым участіе да имат и въ день страшный Спась да му есть съперникъ. с силоя своею, и святыми ангелы своими. Аминь.»

Один раз в слове «страшный» Станислав написал греч. альфу, как это часто встречается и в его тексте Евангелия. Выражение «день страшный» взято из богослужебных книг (См. седален, гл. 6 Покаянного канона), а потому он по привычке и поставил альфу. Частое повторение союза «и» можно объяснять влиянием молитвенных формул. Союз «и» часто повторяется и в грамоте 1404 года.

Несколько раз встречается Ь после твердых согласных, что является, повидимому, влиянием сербского правописания; но особенно заметно это влияние в слове «дħцам», «дħцах», если это не будем влияние местного говора, типичного для территории нынешней вост. Словакии. Как и в грамоте 1404 г. встречается выражение: «по съмръти», союз «А» начинает предложение и служит усилительной частицей[14]. Разница в правописании между этими грамотами заключается на первый взгляд в частом написании буквы юс большой (32 раза) в грамоте 1401 года.

Но в то время, как грамота 1404 года являлась юридическим актом, оформленным пред надлежащими лицами, данная дарственная запись сделана граматиком Станиславом по всей вероятности в присутствии даровавшего (Стефана Винц), который диктовал имена своих предков и вообще родственников, а, возможно, и некоторые слова текста, – вместо же юридического оформления пишется в конце грамоты проклятие, что часто можно встретить в подобных записях. Этим своим окончанием она отчасти напоминает грамоту Федора Кориатовича 1360 года[15], в которой хотя и нет проклятия, но кн. Федор заповедует потомкам сохранять её, а нарушителям грозит «состязанием» (возможно в славян, тексте было «сварой»[16] со своей душей пред Всемогущим Богом. Видимо, имеющийся латинский текст является переводом со славянского (древне-русского) языка: часто встречается союз «и», видим обилие числительных, заметен древне-русский синтаксис. Восстановление славянского текста грамоты 1360 г. было бы очередной задачей, чему способствовали бы, как другие грамоты (в том числе и написанная в 1374 г. Юрием Кориатовичем на славянском яз. и в подлинности которой никто не сомневается) так и наша дарственная запись в конце Евангелия от 1401 года. Эта грамота непосредственно говорит нам о языке эпохи Кориатовичей, а может также служить материалом при составлении Закарпатского ономастикона.

 Игумен Василий (Пронин)

Источник: Православная мысль. – № 2. – Апрель-Июнь. – Прага, 1957. – С. 117-123.

[1] Только Ужгородский Полустав на пергаменте, если он действительно происходит из XIV в., древнее этого Евангелия.

[2] Памва Берында: Лексикон слав. – Киев, 1627. – С. 47. Грамотник: Детоучитель, дяк. Грацинский: Греко-Рос. Словарь. – Москва, 1878. «Грамматикос» – получивший первоначальное образование, преподающий древний язык. Galepini A.: Dictionarium, Basileae. – P. 624. Gramaticus. Gaeterum proprie sic appellandos Poetarum interpretes qui a Graecis Grammatici nominantur, eosdem Literatos vocitatos.

[3] Кулжинский И. История Польши. – Киев, 1864. – С. 57.

[4] Головацкий Я. Географический Словарь. – Вильна, 1884. – С. 65; если читать Ъ, как полугласную. Если же «ВЪ» читать как предлог, то тогда Евангелие переписано в Нелабском граде. Но где он находился?

[5] ЕСГ – так условно будем означать Евангелие Станислава Граматика 1401 г.

[6] В таком случае ЕСГ напоминает Саввину книгу. См.: Погорелов В. Из наблюдений… – Братислава, 1927.

[7] Не есть ли это символическое число года?

[8] Ссылки всегда на зачала.

[9] Ср.: Антошин Н.С. Закарпатская грамота 1404 года // Научные записки Ужгородского госуниверситета. – Т. XIII. – 1955. – С. 22.

[10] П. Берында: ц. с. Сын отчі, або научителя.

[11] Это часто бывает в рукописях. См. Саввину книгу.

[12] Пропущена половина 22 ст. 20 гл. и половина 23 стиха.

[13] Новый Завет. – Киев, 1703. – Л. 158. Новый Завет. – Петроград, 1915. – С. 317; и мног. др.

[14] См.: Антошин Н.С. Указ. соч. – С. 39.

[15] Повидимому Федор Кориатович прибыл в Мукачево не в конце XIV в., как утверждает А.Л. Петров и ряд других историков, а значительно раньше, давши в 1360 г. на славянском языке грамоту Мукачевскому монастырю.

[16] Или «Свадой». См.: F. Miklosich: Radices Lin. Slovenicae. – Lipsiae 1845. – P. 141.

(99)