Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

15.04.2009. КИЇВ. Національний банк України вводить в обіг з 16 квітня пам’ятні монети «Українська писанка» номіналом 20 і 5 гривень

Як повідомляє прес-служба НБУ, монета номіналом 20 гривень виготовлена з срібла 925 проб, якість – «пруф», маса – 62,2 г, діаметр – 50 мм, наклад – 8 тис. штук. Гурт монети гладкий з поглибленим написом позначення металу і його проби – Ag 925, маси в чистоті – 62,2 і логотипом Монетного двору Національного банку України. Монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзільберу, якість – «спеціальний анциркулейтед», маса – 16,54 г, діаметр – 35 мм, тираж – 50 тис. штук. Гурт монети рифлений. На аверсі монети номіналом 20 гривень розміщено: угорі – малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, на тлі рушників зображено композицію – на тарілі писанки, оздоблені геометричним і рослинним орнаментами, притаманними різним областям України, під якою напис 20/ГРИВЕНЬ/ 2009. На аверсі монети номіналом 5 гривень угорі на дзеркальному тлі розміщено малий Державний Герб України (ліворуч) та фрагмент писанки, унизу на матовому тлі – номінал 5/ГРИВЕНЬ/2009 та фрагмент писанки, дзеркальне і матове поля монети розділяє стилізований напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. На реверсі монети зі срібла – коло монети оздоблено орнаментом під писанку, контур якого утворює яйце, усередині якого розміщено композицію – жінка-писанкарка розмальовує яйце і поруч з нею сидить дівчинка. На тлі орнаментального кола розміщено напис УКРАЇНСЬКА (ліворуч) ПИСАНКА (праворуч). На реверсі монети з нейзильберу зображено: унизу – на рушнику паска зі свічкою та крашанками, над якими розміщено стилізований напис – УКРАЇНСЬКА ПИСАНКА, угорі – писанку на тлі писанкових узорів, притаманних Лемківщині, Буковині, Гуцульщині тощо. Автори ескізів і моделей монети номіналом 20 гривень: Анатолій Дем’яненко, Володимир Атаманчук. Автори ескізів монети номіналом 5 гривень: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Автори моделей: Анатолій Дем’яненко, Володимир Дем’яненко.

www.bank.gov.ua