Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

Церковь против абортов. Микола Дитятко. Біль за ненароджених


Микола Дитятко

Міністерство охорони здоров’я України та священнослужителі об’єднали зусилля в протидії абортам.
За участі міністра охорони здоров’я України Василя Князевича відбулася нарада предстоятелів християнських Церков України, присвячена питанням співпраці в галузі протидії абортам, вдосконаленню паліативної допомоги та іншим нагальним питанням.
Представники дев’яти церков, які репрезентують православний, католицький та протестантський напрямки у християнстві, особливу увагу звернули на опрацювання стратегії протидії абортам в Україні. Виступаючи перед високоповажними священнослужителями, Василь Князевич зазначив, що вирішення проблеми штучного переривання вагітності є одним з найбільш важливих в діяльності не лише МОЗ України, а й інших державних та громадських організацій. На думку міністра, найбільш ефективним засобом протидії абортам є належне виховання вдома, в школі, громаді, в церкві, пропаганда здорового способу життя. Натомість реклама ранніх статевих зв’язків наносить непоправної шкоди здоров’ю молоді і особливо жінки.
Як відомо, аборт (в терміні вагітності до 12 тижнів) був легалізований в 1955 році (після періоду заборони з 1936 року). Легалізація аборту передбачала подальше зниження їх кількості шляхом подальшого розширення державних заходів заохочення материнства та виховного і роз’яснювального характеру. Із історії розвитку нашої держави відомо, яку непоправну шкоду завдають здоров’ю жінки кримінальні (зроблені за межами лікувального закладу) аборти, а в значній частині ціною такого аборту стає життя жінки. У 90-х роках питома вага жінок, які померли від кримінального аборту, складала 93% від померлих у структурі причин аборту. Саме до такого виду переривання небажаної вагітності вдавалися жінки під час заборони аборту в державі. На думку Василя Князевича, заборона аборту в Україні неминуче призведе до росту кримінальних абортів і, як наслідок, до росту материнських втрат. Тому Міністерство охорони здоров’я зацікавлене співпрацювати з усіма верствами населення в питаннях саме профілактики абортів, а не їх заборони. Без перебільшення можна сказати, що роль церкви в цьому питанні має велике значення.
Представники церков надали свої пропозиції щодо протидії абортам. Зокрема, пропонується більш активно впроваджувати в школах пропаганду здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей, утримання від раннього початку статевого життя і стриманості від до- та позашлюбних статевих стосунків, відповідальної поведінки. Це є найефективнішими засобами профілактики абортів та хвороб, які передаються статевим шляхом (такі програми розроблені МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», подібні програми мають багато релігійних конфесій). Світовий досвід показує ефективність і так званої АВС-стратегії. Ця абревіатура означає «abstinence» – стриманість (свідомий початок статевого життя в більш старшому віці), «be faithful» – вірність у стосунках, а також «us a condoms» – користування презервативами. Важливим є, на думку священнослужителів, проведення навчальних семінарів для тих, хто збирається одружуватись, де б надавалась інформація: про ранньоабортивну дію значної кількості медикаментозних засобів «планування сім’ї», а особливо так званих «таблеток другого дня»; ґрунтовне вивчення природних методів розпізнання плідності; про внутрішньоутробний розвиток дитини та суть аборту; негативні наслідки аборту для їх фізичного та духовно-психологічного здоров’я.
Спільними зусиллями Міністерство охорони здоров’я та представники церков планують запровадити обов’язкове соціально-психологічне консультування жінок, які виявили намір робити аборт. У цьому процесі жінки мають бути проінформовані про внутрішньоутробний розвиток дитини та суть аборту, про негативні наслідки аборту для їх фізичного та духовно-психологічного здоров’я, про можливості соціально-психологічного супроводу та мережі підтримки (матеріальної та духовно-психологічної) від громадських та релігійних організацій, про можливість народити дитину та залишити її для усиновлення іншими людьми.
Незважаючи на досить складну ситуацію, завдяки цілеспрямованій політиці держави щодо профілактики абортів, впровадженню заходів планування сім’ї вдалося досягти за останнє десятиріччя зниження кількості абортів. Зниження кількості офіційно зареєстрованих абортів було більш істотним, ніж падіння числа пологів. У 1991-2007 рр. число абортів знизилося більш як на 70%, у той час як число пологів – на 40%. Результати суттєві, проте рівень абортів в Україні, у порівнянні з високорозвиненими країнами, залишається високим.
На цьому фоні динаміка частоти реєстрації абортів та родів у закладах охорони здоров’я має позитивний характер – зниження частоти абортів на 1000 жінок фертильного віку і стійка тенденція до зростання частоти родів на відповідне жіноче населення. Починаючи з 2001 року, частота пологів стала перевищувати частоту абортів, що безперечно впливає позитивно на вирішення демографічних проблем.
Слід зазначити, що у розвинених країнах Європи вже майже десять років не спостерігається випадків переривання вагітності у дітей віком до 14 років, і надзвичайно прикро, що в Україні до такого методу вдається щорічно близько 100 дівчаток, що свідчить про необхідність більш активного інформування дівчат раннього пубертатного віку про здоровий спосіб життя та згубний і негативний вплив ранніх статевих стосунків на їх здоров’я. Особливо важливим у даному випадку є просвітня робота серед батьків, вчителів, які повинні сформувати у дівчаток цього віку несприятливе ставлення до сексуальних посягань.
Так, у 2007 р. зареєстровано:
– 84 аборти у дівчаток віком до 14 років,
– 4089 абортів у дівчат віком 15-17 років,
– біля 170 тис. у жінок віком 18-35 років.
В Україні у відповідності до існуючого законодавства штучне переривання вагітності здійснюється за бажанням жінки, лише у виключних випадках за існуючої тяжкої хвороби у вагітної, що загрожує її здоров’ю та життю. Розуміючи актуальність проблеми, МОЗ України внесло зміни до Основ законодавства про охорону здоров’я, згідно з яким термін штучного переривання вагітності за медичними показаннями зменшено і встановлено – з 12 до 22 тижнів вагітності.
Особливу увагу слід звернути на співвідношення числа абортів та пологів у дівчат-підлітків 15-17 років включно. Штучне переривання вагітності, особливо першої, як правило, має вкрай негативний вплив на загальний стан здоров’я жінки і її репродуктивної системи і може стати однією з основних причин гінекологічної захворюваності і наступного порушення генеративної функції.
Надзвичайно важливим показником роботи служби дитячої та підліткової гінекології, планування сім’ї є частота пологів у юних неповнолітніх жінок, який в Україні значно перевищує відповідний у розвинених європейських країнах та середньосвітовий показник (3-4%). Як свідчать результати соціологічних опитувань, у 80% юних жінок вагітність була незапланованою і народжування дитини супроводжувалося складністю соціальної адаптації юної матері у суспільстві.
За останні десять років кількість абортів в Україні зменшилась у 6 разів, проте у 2007 р. було здійснено за бажанням жінки біля 200 тис. абортів і рівень абортів (17,2 на 1000 жінок репродуктивного віку) ще значно перевищує рівень таких в розвинених країнах світу (5,0 на 1000 жінок репродуктивного віку). На тлі стабільної тенденції до зменшення кількості абортів відбуваються позитивні зміни у зменшенні кількості позалікарняних абортів, що свідчить про наявну доступність до цієї послуги в закладах охорони здоров’я. І саме таким підходом вдалося зменшити кількість позалікарняних абортів, а також досягнути позитивних результатів у відсутності випадків смерті жінок від кримінальних абортів. Свідченням цього може стати зменшення показника смертності жінок від причин, пов’язаних з абортом. У 80-90 роках питома вага жінок, померлих від абортів, складала 60%, у 2007 р. – 4,7%.
У структурі абортів штучні переривання вагітності складають 39,5% (понад 83 тис. абортів із загальної кількості абортів), 6,8% (14225 абортів) – це самовільні аборти та майже 3% (5876) – за медичними показаннями.
Незважаючи на досягнення певних позитивних успіхів, в Україні існують серйозні проблеми, пов’язані з безпечністю штучного переривання вагітності. Післяабортні ускладнення реєструються в Україні в 40-70%, що негативно впливає на репродуктивне здоров’я жінок молодого віку.
Учасники заходу висловили занепокоєння безсиллям держави в питанні протидії пропаганді хаотичних статевих зв’язків та так званого «вільного кохання», яке призводить до серйозних наслідків. Пропонується проведення спільної рекламної кампанії «За життя», яка б дозволила донести через соціальну рекламу якнайширшому колу молодих громадян на радіо, телебаченні, бігбордах важливу інформацію про шкоду абортів.
Василь Князевич підтримав пропозицію священнослужителів створити у МОЗ міжвідомчу робочу групу з залученням представників міністерства та релігійних організацій України з метою розробки освітніх програм для студентів медичних закладів, інститутів підвищення кваліфікації з біоетичних питань та абортивної проблематики та опрацювати механізм обов’язкового консультування жінок, які виявили намір зробити аборт.
У свою чергу міністр охорони здоров’я ініціював проведення до Дня захисту дітей у 2009 році спільно Міністерством охорони здоров’я та представниками Церков різних конфесій великого заходу, покликаного поставити проблему запобіганню штучного переривання вагітності та охорони здоров’я жінки на державний рівень.
Опираючись на підсумки проведеної наради, християнські церкви України виступили зі зверненням до держави та українського народу.