Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України розробив та затвердив перспективний план по поверненню Церкві майна та землі

Перспективний план, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2002 р. № 564-р, розроблено з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 21 березня 2002 р. № 279 (279/2002) «Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій», створення належних умов для відновлення порушеної справедливості, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності.
План передбачає повернення Церкві майна, церковної «атрибутики» (мова документа), літератури та документів, що зберігаються в музейних запасниках та архівах, вирішення питання з наданням земельних ділянок та інше.
Координацію діяльності органів виконавчої влади з виконання перспективного плану покладено Держкомрелігій.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 вересня 2002 р. N 564-р Київ
Про перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій

З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 21 березня 2002 р. N 279 (279/2002) «Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій», створення належних умов для відновлення порушеної справедливості, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності:
1. Затвердити перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій (далі — перспективний план), що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити здійснення заходів, включених до перспективного плану.
3. Покласти на Держкомрелігій координацію діяльності органів виконавчої влади з виконання перспективного плану.
4. Держкомрелігій раз на півроку подавати Кабінету Міністрів України інформацію щодо виконання перспективного плану.
Прем’єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28