Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

Перспективний план

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
невідкладних заходів щодо остаточного подолання
негативних наслідків політики
колишнього Союзу РСР стосовно релігії
та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій

I. Організаційна робота

1. Вивчити питання про долю колишніх культових будівель, церковних приміщень та майна, належність яких до колишньої церковної власності підтверджена відповідними архівними документами, та узгодити його з керівниками релігійних організацій на місцях, визначити терміни повернення цих будівель, приміщень і майна в користування церквам і релігійним організаціям та подати відповідні пропозиції Міжвідомчій комісії з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії (далі — Міжвідомча комісія).

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Жовтень 2002 року.

2. Вивчити питання та подати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо механізму передачі в користування церквам і релігійним організаціям частини церковної атрибутики, літератури та документів, що зберігаються в музейних запасниках та архівах.

Мінкультури, Держкомархів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Грудень 2002 року.

3. Подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо подальшого використання окремих будівель Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та інших видатних пам’яток сакральної архітектури.

Київська міська держадміністрація, Мінкультури, Держбуд, Держкомрелігій.

Жовтень 2002 року.

II. Правове та фінансове забезпечення

1. Узагальнити та подати Міжвідомчій комісії інформацію про культові об’єкти (в тому числі пам’ятки історії, культури і архітектури) та майно, які повинні бути повернуті церквам і релігійним організаціям, та пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання питань їх збереження.

Фонд державного майна, Мінкультури, Мін’юст, Держбуд, Держкомрелігій.

Березень 2003 року.

2. Розробити та внести в установленому порядку законопроект щодо надання релігійним організаціям земельних ділянок.

Держкомзем, Мін’юст, Держкомрелігій.

2003 рік.

III. Сприяння діяльності релігійних організацій

1. Сприяти діяльності Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, надавати церквам і релігійним інституціям України всебічну допомогу в реалізації їх статутних завдань.

Держкомрелігій.

Постійно.

2. Надавати всебічну підтримку і сприяти реалізації доброчинних програм церков і релігійних організацій.

Держкомрелігій, Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

3. Сприяти церквам і релігійним організаціям у розширенні їхньої міжнародної діяльності, розвитку зв’язків з одновірцями за кордоном, здійсненні паломництва до історичних релігійних центрів.

МЗС, Держкомрелігій.

Постійно.

4. Продовжити ремонтні та реставраційні роботи з упорядкування комплексів пам’яток сакральної архітектури, сприяти церквам і релігійним організаціям у будівництві храмів та молитовних будинків.

Мінкультури, Держбуд, Держкомрелігій, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

5. Забезпечити проведення регулярних зустрічей представників правоохоронних органів з керівниками церков і релігійних організацій з метою запобігання міжконфесійним конфліктам і недопущення порушень законодавства України.

МВС, Держкомрелігій.

За окремим планом.

IV. Науково-просвітницька робота та інформаційне забезпечення

1. Здійснити заходи щодо впровадження в навчально-виховний процес нових форм і методів ознайомлення з духовно-моральними цінностями.

МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук, Держкомрелігій.

Постійно.

2. Забезпечити систематичне висвітлення проблем міжнаціональних та міжконфесійних відносин на сторінках періодичних видань.

Держкомнацміграції, Держкомрелігій.

Щокварталу.

3. Провести науково-практичну конференцію «Релігія і церква в Україні: уроки минулого і проблеми сьогодення», видати за її підсумками збірник матеріалів.

Держкомрелігій, Національна академія наук.

Перше півріччя 2003 року.

4. Провести соціологічне дослідження «Церква в українському суспільстві» та за його результатами видати збірник матеріалів.

Держкомрелігій, Національна академія наук.

2003–2004 роки.

5. Провести засідання «круглого столу» та тему «Пріоритетні напрями державно-церковної політики в незалежній Україні».

Держкомрелігій, Національна академія наук.

Друге півріччя 2003 року.

6. Забезпечувати випуск фотоальбомів, буклетів, історико-церковної, церковно-мистецької літератури та перевидання пам’яток церковної літератури.

Держкомінформ, Держбуд, Держкомрелігій.

Постійно.

7. Забезпечувати висвітлення в Україні та за кордоном ходу виконання Указу Президента України від 21 березня 2002 р. N 279 (279/2002) «Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій».

Держкомінформ, МЗС, Держкомрелігій.

Постійно.

8. Проводити за участю релігійних діячів, працівників органів внутрішніх справ семінари з питань діяльності новітніх релігійних течій, міжконфесійних відносин та нейтралізації проявів дискримінації на релігійному грунті.

МВС, Держкомрелігій.

За окремим планом.

01.10.2002. КИЇВ. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДЕРЖКОМІТЕТУ У СПРАВАХ РЕЛІГІЙ МИКОЛА НОВИЧЕНКО: «ПІД ЧАС ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ДЕРЖАВА ПРЕДУСІМ ВРАХОВУВАТИМЕ ІНТЕРЕСИ ЦЕРКВИ »

Коментуючи засідання Кабінету Міністрів 25 вересня, на якому зокрема обговорювався план невідкладних заходів з відновлення прав церков і релігійних організацій, порушених тоталітарною політикою колишнього СРСР у сфері релігії, перший заступник голови Держкомітету у справах релігій Микола Новиченко зазначив: «Згідно Указу Президента від 31 березня 2002 року, який передбачає відновлення порушених прав і свобод релігійних організацій, при Кабінеті Міністрів України створена міжвідомча робоча комісія для підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій. Цією комісією напрацьований перелік першочергових заходів по виконанню Указу Президента. Це багатовекторний перспективний план, розподілений за напрямками роботи, де враховані і організаційні, фінансові питання, питання сприяння діяльності релігійних організацій, інформаційного забезпечення, наукової роботи тощо. Центральним питанням напрацьованих закладів є, звісно ж, повернення майна релігійним організаціям. Це питання актуальне, гостре, надзвичайно складне. На сьогодні ми маємо в Україні такі об’єкти, які вже зараз можна передавати Церкві. А є такі, що потребують вирішення широкого кола проблем, які виникають у процесі передачі відібраного майна у власність релігійним організаціям.
При Кабінеті Міністрів України будуть створені робочі комісії, до складу яких ввійдуть представники релігійних організацій. Ці комісії визначатимуть конкретні об’єкти, які мають бути повернені релігійним організаціям, терміни, у які помешкання мають бути передані у власність. Обов’язково у своїй роботі комісії враховуватимуть інтереси та пропозиції з боку церков.
Уряд Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, державні адміністрації міст Києва і Севастополя мають вивчити ситуацію в кожному регіоні, підготувати списки об’єктів, які колись були відібрані у церков, а сьогодні будуть повертатися. До цих списків входитимуть не лише культові споруди, а й ті приміщення, які колись належали церкві, — будинки священиків, монастирські приміщення, церковні школи, колишні духовні навчальні заклади. Цей конкретний перелік споруд, які мають бути передані, подаватиметься до Кабінету Міністрів із зазначенням конкретних термінів і видатків передачі. Коли все це узагальниться, буде створена державна програма повернення майна релігійним організаціям.
Тут є певна проблема: дані, які надають органи виконавчої влади на місцях, і ті, що подають релігійні організації, суттєво різняться. Церква знає про все, що у неї забрали, а ось держава не завжди володіє ситуацією. Нині є об’єкти, які вже не схожі на ті, що колись належали церкві, наприклад, перебудовані храми. А в історії кожної релігійної організації ці об’єкти, їхні адреси є. Для того аби в комплексі вирішити проблему, знадобиться років п’ять. Але повернення майна церкві — то справа іміджу нашої держави, відновлення справедливості без повернення майна бути не може».