Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

Лист Митрополита Київського і всієї України до Голови Верховної Ради України

02.09.2002. КИЇВ. ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ЗАКЛИКАВ ГОЛОВУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЛИТВИНА НАВІТЬ НЕ РОЗГЛЯДАТИ ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ, ЩО ПІДГОТУВАВ ДЕРЖКОМІТЕТ У СПРАВАХ РЕЛІГІЙ, БО ВІН НЕ ВРАХОВУЄ ЖОДНОЇ З ПРОПОЗИЦІЙ ДОМІНУЮЧОЇ В УКРАЇНІ КОНФЕСІЇ

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України надіслав листа голові Верховної Ради України Володимиру Литвину в зв’язку з тим, що в черговий раз без погодження з релігійними організаціями Кабінет Міністрів України подав на розгляд проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», авторство якого належить Держкомрелігій України.
Не заперечуючи необхідності вдосконалення чинного законодавства про свободу совісті, права та діяльність релігійних організацій, у відповідності до Конституції України та міжнародних зобов’язань України, Предстоятель УПЦ зазначив, що подані Держкомрелігій у попередні роки (починаючи з 1996 року) на розгляд Верховної Ради України законопроекти про свободу совісті та правове регулювання діяльності релігійних організацій були «дещо або істотно гіршими за Закон 1991 року: вони більшою мірою обмежували релігійну свободу та релігійні права людини, містили двозначності, а інколи — і суперечили Конституції України» та «супроводжувалися намаганнями певних політичних сил зламати сталу систему церковно-державних відносин і переглянути фундаментальні принципи релігійної свободи — одне з досягнень української демократії».
Блаженніший Митрополит Володимир нагадав, що «усі попередні роки Українська Православна Церква послідовно заявляла, що підтримає майбутній законопроект лише за певних умов, а саме визнання державою особливої ролі канонічного Православ’я в історії України, в становленні та розвитку духовності і культури її народу; надання Церкві в цілому статусу юридичної особи; вилучення із чинного законодавства норми про почерговість богослужіння; повернення у власність канонічної православної конфесії всього церковного майна, яким поки що володіє та користується держава; надання права займатися виробничою та господарською діяльністю самим релігійним організаціям», але жодна з пропозицій не знайшла свого відображення у новому законопроекті.
Окрім того, Предстоятель найбільшої в Україні релігійної конфесії наголосив, що неможливо створити Закон, який би в найближчі 10–15 років забезпечував сталий і загалом поступальний розвиток релігійно-церковного життя та державно-церковних відносин в Україні без урахування побажань віруючих, «які, через духовенство та єпископат, у вигляді конкретних та численних пропозицій неодноразово направлялися до компетентних державних органів, зокрема до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Державного комітету України у справах релігій», але не були почуті. Крім того, треба дочекатися прийняття таких базових законів України, як Цивільний кодекс України та Кодекс законів України про працю, норми яких повинні бути враховані в новому Законі про свободу совісті.

Голові Верховної Ради України В.М. Литвину
Шановний Володимире Михайловичу!
До Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України подано на розгляд проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні организації», авторство якого черговий раз належить Державному комітету України у справах релігій.
Українська Православна Церква з відповідальністю усвідомлює гостру потребу як в прийнятті нових нормативних актів з питань церковно-державних відносин, так і в змінах та доповненнях до чинних законодавчих актів з цих питань, зокрема і до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», оскільки від моменту прийняття Закону (23 квітня 1991 року) пройшло понад 11 років і суспільно-політична ситуація в Україні зазнала суттєвих змін.
З огляду на прийняття 28 червня 1996 року Верховною Радою України Конституції України, ратифікацію нею ж 17 липня 1997 року Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини та інших міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, виступ Президента України Л.Д.Кучми 28 серпня 2001 року на урочистому зібранні в Національній опері України з нагоди святкування 950-літнього ювілею Києво-Печерської Лаври, учасники законотворчого процесу, у тому числі і Українська Православна Церква, дійшли спільної згоди щодо необхідності вдосконалення чинного законодавства про свободу совісті, права та діяльність релігійних організацій.
Це пропонувалося зробити шляхом внесення відповідних кардинальних змін та доповнень до чинного Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» або ж розробки та прийняття Закону у його новій редакції.
Зазначений Закон покликаний максимально урегулювати питання забезпечення свободи совісті та діяльності релігійних організацій в Україні відповідно до нових суспільних умов і реалій церковно-державних та міжцерковних відносин.
Проте, подані у попередні роки (починаючи з 1996 року) на розгляд Верховної Ради України законопроекти про свободу совісті та правове регулювання діяльності релігійних організацій повністю відхилялись, оскільки всі нові законопроекти дещо або істотно були гіршими за Закон 1991 року: вони більшою мірою обмежували релігійну свободу та релігійні права людини, містили двозначності, а інколи — і суперечили Конституції України.
Тому, починаючи з 1996 року, усі спроби Державного комітету України у справах релігій переписати Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 1991 року і прийняти новий Закон закінчувалися провалом, оскільки ці спроби супроводжувалися намаганнями певних політичних сил зламати сталу систему церковно-державних відносин і переглянути фундаментальні принципи релігійної свободи — одне з досягнень української демократії.
Після чергового провалу у червні 2001 року Державний комітет України у справах релігій в особі його керівника В.Д.Бондаренка та учасники робочої групи Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій з питань вдосконалення законодавства, яким регулюється діяльність релігійних організацій в Україні, одностайно дійшли принципової згоди про те, що розгляд законопроекту у Верховній Раді України можливий лише після прийняття нею таких базових законів України, як Цивільний кодекс України та Кодекс законів України про працю.
Оскільки при підготовці таких фундаментальних розділів законопроекту, як розділ ІІІ «Майно релігійних організацій» та розділ V «Трудова діяльність у релігійних організаціях та на їх підприємствах», обов’язково мають бути враховані нові норми ЦК України та Кодексу законів.
Окрім цього, в усі попередні роки Українська Православна Церква послідовно заявляла, що підтримає майбутній законопроект лише за певних умов, а саме визнання державою особливої ролі канонічного Православ’я в історії України, в становленні та розвитку духовності і культури її народу; надання Церкві в цілому статусу юридичної особи; вилучення із чинного законодавства норми про почерговість богослужіння; повернення у власність канонічної православної конфесії всього церковного майна, яким поки що володіє та користується держава; надання права займатися виробничою та господарською діяльністю самим релігійним організаціям.
Для укладення повноцінного життя Церкви потребують змін та нової редакції і інші важливі положення законопроекту.
Зважаючи на те, що кожна із пропозицій УПЦ не знайшла свого відображення у цьому законопроекті, то цілком природно, що УПЦ буде твердо дотримуватися принципової позиції, що означений вище законопроект потребує ще тривалого та значного доопрацювання.
У зв’язку з цілим рядом неприйнятних для домінуючої в Україні і єдиної в нашій державі канонічної православної конфесії — Української Православної Церкви положень, просимо Вас, шановний Володимире Михайловичу, не вносити цей законопроект на розгляд пленарного засідання Верховної Ради України та повернути його Уряду України на доопрацювання.
При цьому особливо просимо Вас взяти до уваги, що жаданим та таким, що на найближчі 10–15 років забезпечить сталий і загалом поступальний розвиток релігійно-церковного життя в Україні, Закон зможе лише за умови врахування побажань віруючих, які, через духовенство та єпископат, у вигляді конкретних та численних пропозицій неодноразово направлялися до компетентних державних органів, зокрема до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Державного комітету України у справах релігій.
Оскільки у попередні роки намагання Української Православної Церкви кардинально поліпшити Закон виявилися марними, просимо Вашого сприяння у тому, щоб конструктивні пропозиції УПЦ нарешті були враховані і новий Закон виправдав всі сподівання народу Божого.
З повагою, Митрополит Київський і всієї України
Володимир

28.08.2002. КИЕВ. НАМЕСТНИК КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ ЕПИСКОП ВЫШГОРОДСКИЙ ПАВЕЛ: «МЫ ПРИНИМАЕМ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ»

Как сообщает Mignews.com.ua, перспективы развития Лавры, в частности реорганизации, обновления и пополнения музейных экспозиций Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, обсуждались на первом заседание Межведомственной комиссии по вопросам сохранения и развития культурных ценностей Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, возглавляемой вице-премьер-министром Украины Владимиром Семиноженко.
По итогам обсуждения принято решение в месячный срок подготовить предложения о передаче некоторых корпусов нижней территории Киево-Печерской Лавры и вынести на рассмотрение Киевсовета вопрос о выделении необходимой земельной площади под монастырское кладбище.
Комментируя событие, наместник Киево-Печерской Лавры епископ Вышгородский Павел сказал: «Монастырь принимает участие в работе вышеупомянутой комиссии. Это — Божие дело».
В компетенции комиссии находится подготовка проекта Концепции развития Киево-Печерской Лавры, в том числе решение вопроса об ее функциональном зонировании. Принято решение в ближайшее время разработать и вынести на рассмотрение полную Концепцию развития территории. К разработке Концепции будут привлечены Киевская облгосадминистрация Минкультуры, Минфин, Фонд госимущества, Госстрой.

29.08.2002. ДОНЕЦК. ХРАМ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ИОАННА ВОИНА, ВОЗВЕДЕННЫЙ ПРИ ОБЛАСТНОМ УВД УКРАИНЫ, ОТМЕТИЛ ПЕРВУЮ ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОСВЯЩЕНИЯ

Построенный при областном УВД Украины в Донецке стараниями начальника этого ведомства генерала В.С.Малышева храм святого мученика Иоанна Воина отметил 22 августа первую годовщину своего освящения. В связи с этим храм посетил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. В сослужении клириков Донецкого благочиния владыка Иларион совершил в храме панихиду по милиционерам, павшим при исполнении своего служебного долга. На богослужении присутствовали руководители региона — губернатор Донецкой области В.Ф.Янукович, мэр города Донецка А.А.Лукьянченко, начальник УМВД Украины в Донецкой области В.С.Малышев и родственники погибших, которым представителями областного УМВД была обещана всесторонняя помощь и поддержка.

30.08.2002. ЧЕРКАССЫ. АРХИЕПИСКОП ЧЕРКАССКИЙ И КАНЕВСКИЙ СОФРОНИЙ СОВЕРШИЛ ПОМИНАЛЬНУЮ ЛИТИЮ О ПОГИБШИХ МИЛИЦИОНЕРАХ

В день памяти сотрудников милиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, архиепископ Черкасский и Каневский Софроний совершил литию у обелиска, увековечившего память мужественных милиционеров в Черкассах. Областное управление внутренних дел поддерживает добрые отношения с духовенством Черкасской епархии. Архиепископ Софроний регулярно встречается с руководством УВД, а местное православное духовенство помогает проводить воспитательную работу в милицейских подразделениях.

30.08.2002. КИЕВ. О ТОМ, ЗАКОННО ЛИ БЫЛО ОСТАНОВЛЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО У СОФИИ КИЕВСКОЙ, БАБУШКИН НАДВОЕ СКАЗАЛ

Главный архитектор Киева Сергей Бабушкин заявил о том, что не видит трагедии в возбуждении прокуратурой города уголовного дела в отношении должностных лиц Киевской горадминистрации, которые дали разрешение на строительные работы вблизи Софийского собора. Он заявил также, что все строительные работы были согласованы во всех государственных инстанциях и что для Софийского заповедника гораздо большую угрозу представляет техническое состояние некоторых сооружений, в частности инженерных сетей и водопроводных коммуникаций, проложенных в середине прошлого века.
Таким образом, во властных структурах разгорается целая полемика по сложившейся вокруг собора ситуации. Специальная комиссия, созданная 11 июля при Госстрое для расследования этого дела, пришла к выводу, что строительство в непосредственной близости от архитектурного памятника стало возможным вследствие многих обнаруженных нарушений градостроительного законодательства. В частности, при проведении работ по надстройке мансарды на доме по улице Рыльского, 5 (находится в квартале рядом с Софией Киевской) отсутствовала разрешительная документация на начало проведения строительных работ. По поводу строительства фитнесс-центра с подземными бассейнами комиссией было обнаружено, что застройщик не имел разрешения на начало строительных работ. Также отсутствует решение Киевсовета о землевыделении под это строительство.

03.09.2002. АФИНЫ. АРХИЕПИСКОП ЭЛЛАДСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОДУЛ ОТСЛУЖИЛ МОЛЕБЕН В ЧЕСТЬ 11-Й ГОДОВЩИНЫ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ

Как сообщили в посольстве Украины в Греческой республике, 1 сентября 2002 года после Божественной литургии в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский и всея Эллады Христодул совершил торжественный молебен в честь одиннадцатой годовщины провозглашения независимости Украинского государства.
В церемонии приняли участие официальные лица Греческой республики, представители аккредитованного в Греции дипломатического корпуса, состав посольства Украины в Греции.
Среди присутствовавших на Литургии и праздничном молебне было большое количество этнических греков, выходцев из Украины. Эти люди, по их единодушному признанию, считают себя частью украинской культуры и глубоко переживают события, связанные с Украиной.
По окончании молебна Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Греции В.М. Кальник поздравил всех присутствующих и подчеркнул, что торжественное богослужение в честь молодого Украинского государства совершается в Греции вот уже второй год подряд и становится традиционным в ряду официальных мероприятий, посвященных Дню независимости Украины. Посол также обратил внимание присутствующих на то, что Украину и Грецию объединяют нерушимые узы византийской традиции, роднит общее духовное и религиозное наследие, дружественные политические и культурные отношения. «Историческое присутствие в Украине сотен тысяч греков существенно влияет на укрепление дружбы двух народов», — сказал посол.
Год назад, 25–26 августа 2001 г., по случаю 950-летия Киево-Печерской Лавры в Киеве пребывала официальная делегация Элладской Православной Церкви во главе с Архиепископом Афинским и всея Эллады Христодулом. Предстоятель братской Православной Церкви привез для поклонения в Украину мощи святого апостола Андрея Первозванного и в очередной раз засвидетельствовал поддержку каноническому Православию в Украине, заявив: «Мы признаем канонического митрополита Киевского и всея Украины, истинного и единственного хранителя апостольского преемства в святейшей Православной Церкви Украины».
Таким образом, становится уже доброй традицией участие православных верующих и иерархов Греции, наряду с официальными лицами, в праздновании государственных и национальных дат украинского народа.

03.09.2002. КИЇВ-ЛЬВІВ. АРХІЄПИСКОП ЛЬВІВСЬКИЙ І ГАЛИЦЬКИЙ АВГУСТИН ПРОВІВ СЕРІЮ ЗУСТРІЧЕЙ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ВІЙСЬКОВИХ СТРУКТУР, ДЕРЖАВНИМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ДІЯЧАМИ

Голова Синодального відділу УПЦ по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України архієпископ Львівський і Галицький Августин протягом серпня провів серію зустрічей з представниками військових структур, державними та громадськими діячами.
4 серпня владика зустрівся з генеральним директором державного авіапідприємства «Львівські авіалінії» Л.Ю. Загревою. 7 та 11 — з представниками військових формувань м. Львова. 8 серпня у Києві архієпископ Августин зустрічався з виконавчим директором Української християнської місії тюремного служіння Ю. Васильчиком, а також з представниками силових структур. Перебуваючи на м. Казантип, Крим, 15 серпня владика відвідав частину морських сил прикордонних військ України, де спілкувався з її особовим складом. А 16 серпня владика Августин прибув на військовий корабель «Костянтин Ольшанський» і вручив морякам подарунок від організації «Путь православних» — комп’ютерну техніку. 17 серпня під час візиту до штабу Південного району ВМС архієпископ Августин зустрівся з командиром контр-адміралом Князем І.В. та моряками. У Львівській обласній раді народних депутатів 18 серпня владика мав зустріч з її головою М.Д. Сендаком. Потім — з представниками командування Військово-повітряних сил МО України. Прибувши до Києва, 22 серпня Його Високопреосвященство зустрівся з начальником Головного управління Міністерства оборони України генерал-полковником В.М. Палієм. А 23 серпня, на запрошення голови Львівської обласної ради народних депутатів М.Д. Сендака, архієпископ Августин був присутній на сесії, присвяченій Дню незалежності України. Також цього дня владика мав зустріч з представником МЗС України у м. Львові. В.А.Войнаровським.
26 серпня Його Високопреосвящество у Львові прийняв заступника начальника управління у справах релігій, національностей і міграції Львівської обласної державної адміністрації Ю.Ю. Решетила. Потім мав зустріч з головою Львівського обласного осередку Всеукраїнської організації «Путь православних» В.І.Білошицьким. Наступного дня — з начальником податкової міліції Львівської області полковником Ковальчуком С.П.
У Києві 29 серпня владика відвідав Департамент України з питань виконання покарань, де мав зустріч з його головою генерал-полковником В.А.Льовочкіним та іншими керівниками Департаменту.
По поверненні до Львова, 30 серпня, в єпархіальному управлінні відбулася зустріч архієпископа Августина з виконавчим директором Польської екуменічної ради п. А. Войтовичем.
Прес-служба Львівської єпархії

04.08.2002. АРХИЕПИСКОП ХЕРСОНСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ ИОНАФАН: «ГАЗЕТА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ «ГОЛОС УКРАИНЫ» ПРИЗЫВАЕТ МЕНЯ К ПОКАЯНИЮ ЗА КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ТРЕМЯ ПОСЛЕДНИМИ ГУБЕРНАТОРАМИ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Комментируя заказную публикацию «Вони незлопам’ятні: помстилися й забули», которая содержит выпады в адрес Херсонской епархии УПЦ со стороны бывших «специалистов» по вопросам религии Херсонской облгосадминистрации, последовательно сменивших друг друга, правящий архиерей Херсонской епархии архиепископ Херсонский и Таврический Ионафан сказал: «Перед приездом в Херсон в сентябре анафематствованного Филарета Денисенко стали появляться публикации и телепередачи, в которых делаются попытки создать мне негативный имидж. Арсенал «аргументов» дежурный: УПЦ — иностранная церковь, в ней молятся неукраинским святым, ее деньги забирает Москва, украинские архиереи УПЦ обижают бедных сектантов, да еще требуют возвращения ранее национализированного церковного имущества, и, наконец, о ужас, дружат с самими губернаторами, которые увольняют истинных защитников национальной религии — сотрудников отделов по делам религий. Последние, надо полагать, лучше глав администрации знают, как воплощать в жизнь основы государственно-церковных отношений. Весь этот бред очевидно должен создать необходимую атмосферу для пребывания главы УПЦ-КП в Херсоне. Озвучил эти идеи в «Голосе Украины» некто Иван Илляш, чести знать которого, слава Богу, я не имею. Думается, что эта статья — неприкрытый шантаж государственных властей: смотрите, а то и про Вас напишем, если будете общаться с «не нашей» УПЦ. Серьезнее другое — ссылка на некое письмо Госкомрелигий в областные управления о «нецелесообразности» возвращения в собственность УПЦ отобранного у нее большевиками церквей и имущества. Если так, то это преступно противоречит Конституции Украины, Закону Украины о свободе совести и последнему Указу Президента о возвращении Церкви храмов и имущества. Известно, что законодательный принцип Украины — равность всех религий в нашем государстве.
А на основании вышеупомянутого письма Госкомрелигий предлагается дискриминировать тысячелетнюю УПЦ по конфессиональному признаку. Но авторам этой публикации, несомненно, известно, что УПЦ зарегистрирована не в Москве, а в Киеве; что владельцами церковного имущества является не Лужков или Путин, а религиозные общины, состоящие из граждан Украины. Кроме того, еще в 1991 году Патриарх Московский и всея Руси Алексий официально отказался от имущественных притязаний на церковное имущество в Украине в пользу УПЦ. В завершении скажу, что эта и подобные ей публикации есть очередная провокация антицерковных сил, расшатывающих гражданский мир и согласие в Украине. Общепринято, что люди, чья деятельность противоречит государственной позиции, не могут быть государственными чиновниками. Это хорошо понимают херсонские губернаторы, которые не нуждаются в советах по кадровым вопросам, тем более со стороны отделенной от государства Церкви».

04.09.2002. КРЫМ. ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КРЫМА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ГОСАДМИНИСТРАЦИИ АНАТОЛИЙ ГРИЦЕНКО: «ТОЛЬКО ИЗ «ВЕСТНИКА ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПЦ» Я УЗНАЛ, ЧТО КРЫМСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПЕРЕДАЛ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, А «ФИЛАРЕТОВСКОМУ ПАТРИАРХАТУ»

Как сообщил депутат Верховного Совета Крым, председатель Ленинской районной госадминистрации Анатолий Гриценко, ни он, ни его коллеги по парламенту не знали, что помещение передается не Украинской Православной Церкви. «Это как раз наглядный пример того, как депутаты Верховного Совета Крыма разных уровней принимают решения, не имея достаточно информации, — комментирует ситуацию Анатолий Гриценко. — Проголосовало 77 депутатов из 97 избранных, не было ни одного возражения, и все потому, что информация, которую нам преподносили, касалась передачи здания Украинской Православной Церкви. Для нас — это Блаженнейший Митрополит Владимир и митрополит Лазарь. Ни у кого из депутатов и мысли не возникло, что это была филаретовская церковь. У нас в Крыму филаретовцев практически не видно и не слышно, поэтому решение было принято машинально, само собой подразумевалось, что речь идет об УПЦ».

04.09.2002. ЛУГАНСК. В ДЕНЬ ПАМЯТИ РАБОТНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, МИТРОПОЛИТ ЛУГАНСКИЙ И СТАРОБЕЛЬСКИЙ ИОАННИКИЙ ОТПРАВИЛ ПАНИХИДУ

В день памяти служащих правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, 22 августа в Луганске у часовни св. вмч. Георгия Победоносца, которая находится рядом с Управлением внутренних дел, прошел митинг, а затем митрополит Луганский и Старобельский Иоанникий в сослужении духовенства совершил панихиду по всем работникам милиции, отдавшим свои жизни при исполнении служебного долга. По окончании панихиды руководство управления МВД по Луганской области во главе с генерал-лейтенантом г.В. Епуром, духовенство, родственники и близкие погибших возложили цветы к памятному знаку. В своем выступлении владыка Иоанникий выразил готовность и далее всемерно помогать духовному наставлению работников правоохранительных органов для их моральной поддержки, укрепления христианской любви, творческой работы на благо нашей земной отчизны и во славу Божию.
Нужно отметить, что опыт сотрудничества духовенства Луганской епархии в области душпастырской работы с личным составом управления внутренних дел области насчитывает уже не один год. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы постоянно возрастал авторитет защитников правопорядка, а это невозможно без возрождения среди них духовности.

04.09.2002. ЛУГАНСК. МИТРОПОЛИТ ЛУГАНСКИЙ И СТАРОБЕЛЬСКИЙ ИОАННИКИЙ ЗАЛОЖИЛ КАМЕНЬ В ОСНОВАНИЕ ХРАМА-ЧАСОВНИ СВ. НИКОЛАЯ УГОДНИКА НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ.

В понедельник, 2 сентября, митрополит Луганский и Старобельский Иоанникий заложил камень в основание строящегося храма-часовни св. Николая Угодника на территории областного управления налоговой полиции. В тот же день на месте будущего храма владыка отслужил и первую Божественную литургию.

04.09.2002. ХАРЬКОВ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА СПАСИТЕЛЯ ПРЕПОДНЕСЛИ В ДАР ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАРХИИ ЧЕТЫРЕ ИКОНЫ

В день празднования Нерукотворного образа Спасителя, 29 августа архиерейскую резиденцию посетили народный депутат Украины, почетный гражданин Харькова Л.А.Исаев и заместитель председателя Харьковского исполкома Л.С. Сорока. Гости поздравили митрополита Никодима с праздником Спаса Нерукотворного и преподнесли епархии в дар 4 иконы — две иконы Спасителя, образ Пресвятой Богородицы и икону святителя Николая Чудотворца. Владыка Никодим с благодарностью принял преподнесенные ему иконы, при этом сказал: «Сегодня на Харьковщине строятся 15 храмов, люди приходят к Богу, и это отрадно. Хорошо, когда в воссоздании церквей принимают участие люди разных возрастов и профессий, разного социального положения. Приятно то, что депутаты различных рангов помогают нашей Православной Церкви. Вместе мы можем и должны многое сделать для будущего Украины».

04.09.2002. БОГОДУХОВ. НА ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ НА ВЕРНОСТЬ УКРАИНЕ КУРСАНТОВ БЛАГОСЛОВИЛ ЕПИСКОП ИЗЮМСКИЙ ОНУФРИЙ

В воинской части Богодухова 31 августа состоялось приведение к присяге на верность Украине курсантов Харьковского военного университета, на котором присутствовал епископ Изюмский Онуфрий. В церемонии принятия присяги принимали участие начальник ХВУ генерал-лейтенант В.И. Ткаченко, высокие воинские чины из Киева, Харькова, командиры и преподаватели. В день дачи присяги на верность народу и Отечеству поздравить курсантов приехали родители, родственники и друзья. Приглашенный руководством университета владыка Онуфрий совершил освящение курсантов, благословил их на изучение воинских дисциплин и на доброе начинание. Обратившись ко всем присутствующим на церемонии принятия присяги, епископ Онуфрий выразил уверенность в добросовестном несении воинской службы на благо нашего Отечества принявшими присягу молодыми воинами.

05.09.2002. КИЕВ. ДАЖЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК НЕ В СОСТОЯНИИ ЗАЩИТИТЬ КИЕВО-ПЕЧЕРСКУЮ ЛАВРУ ОТ НЕЗАКОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«На территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» ведется строительство здания ресторана», — говорит директор заповедника Сергей Кролевец. На пресс-конференции во вторник он сообщил, что никак не может добиться прекращения незаконного строительства, которое ведется в охранной зоне заповедника, практически в самом его центре. Четыре года назад на территории Лавры был установлен временный торговый павильон. Это было сделано по решению Киевсовета, согласно которому фирма «Зеленый гай» получила в аренду на 15 лет земельный участок на территории заповедника. В апреле 2002 года арендаторы оградили этот участок забором и начали рыть котлован под строительство капитального здания. На запросы дирекции заповедника фирма «Зеленый гай», по словам Кролевца, предоставила документацию «со всеми возможными согласованиями» на строительство ресторана. В частности, было предоставлено решение Киевсовета и распоряжение Киевской горадминистрации. По закону, на территории историко-культурных заповедников запрещено какое-либо строительство, разрешена только реконструкция имеющихся зданий. Документация на строительство ресторана, утверждает директор заповедника, оформлена как на реконструкцию здания. Директор лаврского заповедника сообщил, что его обращения во все возможные инстанции, в том числе в Государственный комитет по строительству и архитектуре и Управление по охране памятников культуры и исторической среды Киевской горадминистрации, не дали результата, и строительство на сегодняшний день продолжается».
Если даже Государственный заповедник не может защитить святыни Киево-Печерской Лавры, то, может, не стоит разграничивать сферы влияния в Лавре заповедника и монастыря, а просто возвратить все имущество Церкви? Она уж точно не разрешит строить на своей территории рестораны.

12.09.2002. КИЕВ. ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ НА ОТДЕЛЕНИИ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ, НЕДАВНО ОТКРЫТОМ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, БУДУТ ПРИГЛАШАТЬ И БОГОСЛОВОВ ИЗ ДУХОВНЫХ ШКОЛ

Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова впервые в Украине начал подготовку учителей по религиоведению, сообщает «ForUm». Отделение религиоведения открыто на факультете социально-гуманитарных наук вуза. Сейчас там обучается 26 первокурсников. Заместитель заведующего кафедры культурологии университета профессор Николай Закович, который является одним из разработчиков программы обучения по этой специальности, так прокомментировал это событие пресс-службе УПЦ: «Отделение религиоведения будет готовить преподавателей для вузов І-ІІ уровней аккредитации. Учебная программа еще до конца не утверждена, но могу сразу сказать, что мы планируем давать студентам — будущим религиоведам максимальный объем знаний обо всех мировых религиях, конфессиях, направлениях и тенденциях в религиозной жизни. При этом не будет оказываться предпочтение ни одной из конфессий, так как мы — государственный вуз и потому не должны навязывать какую-то определенную точку зрения нашим студентам. Но в процессе учебы, наряду с изучением истории религий, философии религии, психологии, социологии и географии религии, молодые люди также будут осваивать, к примеру, и методику проповедования, для чего мы планируем приглашать преподавателей из духовных школ. Кроме того, наши студенты в процессе обучения пройдут практику и близко познакомятся с жизнью религиозных организаций и духовных семинарий благодаря встречам с руководством этих учебных заведений».

13.09.2002. ВІДКРИВСЯ САЙТ СИНОДАЛЬНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ПО ВЗАЄМОДІЇ ЗІ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ ТА ІНШИМИ ВІЙСЬКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ УКРАЇНИ

Головна сторінка сайту Синодального відділу УПЦ по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України (www.orthodox-military.org.ua) буде заповнюватися новинами з життя відділу. В розділі «Голова відділу» представлені біографічні відомості про «військового» архієпископа Львівського і Галицького Августина. У рубриці «Структура відділу» можна знайти інформацію про співробітників та підрозділи цієї церковної установи. Також на сайті присутні розділи «Офіційні документи», «Нагороди», «Фотоархів», «Календар», «Координати». У «Бібліотеці воїна» містяться збірник молитов для воїна та матеріали окремих номерів журналу «Віра і честь». У розділі «Союзники» поряд з військово-християнськими сайтами, згадані також сайти силових структур, серед яких — Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ і навіть Податкова адміністрація України.

13.09.2002. ДОНЕЦК. ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНЧЕНКО: «ВОЗВЕДЕНИЕ СВЯТО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ДОБРОЙ ПАРТНЕРСКОЙ РАБОТЕ РУКОВОДСТВА ДОНЕЦКА И ЕПАРХИИ»

«Новый собор станет украшением и символом Донецка, — сказал мэр города Александр Лукьянченко в комментарии газете «Донбасс православный». — У нас есть и силы, и возможности, чтобы возвести эту святыню в самое короткое время. Говоря «у нас», я подчеркиваю, что строит собор Донецкая епархия, а мы оказываем и должны оказывать ей в этом всяческое содействие. Вопросов, которые мэрия должна решать в ходе строительства, очень много: технические, архитектурные, проблемы согласования, благоустройства прилегающей к собору территории. Потому-то, помимо решения проблем, возникающих при возведении самого здания собора, мы также построили Соборную площадь, занимаемся благоустройством сквера имени Горького. Уверен, пройдет еще немного времени, и центр города переместится сюда — ближе к собору, ближе к Богу».

13.09.2002. ДНЕПРОПЕТРОВСК. МИТРОПОЛИТ ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ И ПАВЛОГРАДСКИЙ ИРИНЕЙ НАГРАЖДЕН «КРЕСТОМ СЛАВЫ»

Начальник управления УМВД в Днепропетровской области генерал-майор Дмитрий Завидонов вручил митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому Иринею знак МВД Украины «Крест Славы». Как сообщили в Центре общественных связей управления, приказ о награждении подписал министр внутренних дел Юрий Смирнов. Таким образом отмечен весомый личный вклад митрополита в «работу по установлению плодотворного сотрудничества между Украинской Православной Церковью и органами милиции, духовное воспитание личного состава и расширение возможностей в реализации прав верующих сотрудников МВД».
infoNews

16.09.2002. ЛЬВІВ. МІСЬКИЙ ГОЛОВА ЛЮБОМИР БУНЯК ПІД ЧАС ЗУСТРІЧІ З АРХІЄПИСКОПОМ ЛЬВІВСЬКИМ І ГАЛИЦЬКИМ АВГУСТИНОМ ПООБІЦЯВ ЯКНАЙШВИДШЕ ВИРІШИТИ ПИТАННЯ ВИДІЛЕННЯ ЗЕМЛІ ПІД БУДІВНИЦТВО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ

У Львівській міській раді міський голова Любомир Буняк 13 вересня прийняв архієпископа Львівського і Галицького Августина та представників духовенства єпархії. На зустрічі йшла мова про нагальні проблеми православних у Львові. Серед іншого Любомир Буняк зазначив, що намагатиметься зробити все від нього залежне, аби задовольнити прохання про виділення земельної ділянки для будівництва кафедрального собору та парафіяльних церков у Львові.

17.09.2002. ЛЬВІВ-КИЇВ. АРХІЄПИСКОП ЛЬВІВСЬКИЙ І ГАЛИЦЬКИЙ АВГУСТИН ПРОВІВ СЕРІЮ ЗУСТРІЧЕЙ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ВІЙСЬКОВИХ СТРУКТУР, ДЕРЖАВНИМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ДІЯЧАМИ

У Києві, на запрошення керівництва, архієпископ Львівський і Галицький Августин 2 вересня був присутній на урочистостях з нагоди прийняття присяги курсантами факультету податкової міліції академії Податкової служби України, потім мав зустріч з начальником податкової міліції генералом-полковником В. Жвалюком та іншими керівниками. 4 вересня владика Августин відвідав консульський відділ посольства США в Україні. У військовому відділі відбулася зустріч з ректором Запорізького юридичного інституту МВС України генерал-майором С.М. Алферовим та начальником кафедри Н.Г. Калашник. Також мав зустріч з представником незалежних профспілок гірників України О.І.Хоменком.
Повернувшись до Львова, владика мав зустріч з представниками ВВ МВС України, прийняв головного редактора газети «Русский вестник» С.І. Шерешкова та співробітника Інституту вивчення релігій в країнах СНД і Балтії М. Митрохіна. Також мав зустріч з заступником командира частини ВВ МВС України полковником Л.І.Данюком. У Києві 10 вересня архієпископ Августин мав зустріч з головою державної охорони генерал-лейтенантом В.І. Строгим. Також зустрівся з головою Київської міської організації автомобілістів О.В. Хорофейком.
15 вересня Його Високопреосвященство у Львові зустрівся з генерал-лейтенантом С.І.Оніщенком, а також генеральним директором державного авіапідприємства «Львівські авіалінії» Л.Ю. Загревою.

18.09.2002. ТУЛЬЧИН. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДЕПАРТАМЕНТА УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ПРАВЯЩЕМУ АРХИЕРЕЮ ТУЛЬЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ

На территории Тульчинской епархии расположены три исправительно-трудовых учреждения. Все они находятся под духовным окормлением священнослужителей Украинской Православной Церкви. В место лишения свободы с. Городковка Крыжопольского района регулярно поступают помощь и пожертвования от благочинного округа протоиерея Николая Давиденко, священников Павла Смагло и Владимира Джосана. В учреждении пгт Песчанка Песчанского района частыми гостями являются благочинный округа протоиерей Виктор Криворучко и священник Иоанн Романовский, которые по просьбе начальства и заключенных проводят там беседы на духовные темы. А в с. Губник Тростянецкого района для заключенных уже больше года действует храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник». Десятки заключенных уже приняли Таинство Крещения. Во время служения Божественных Литургий многие имеют возможность исповедоваться и причащаться. В разрешении серьезных вопросов духовной жизни заключенным приходят на помощь благочинный округа протоиерей Сергий Малиновский и протоиерей Стефан Карпец. На имя Преосвященнейшего епископа Тульчинского и Брацлавского Ипполита поступило письмо от Председателя Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний генерал-лейтенанта внутренней службы В. Левочкина, в котором правящему архиерею и священнослужителям епархии была выражена благодарность за духовно-просветительскую работу в учреждениях пенициарной системы. В письме также выражена уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества Церкви и Государственного Департамента.
Информационный отдел Тульчинской епархии

19.09.2002. ВОЗБУЖДЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРОЙ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОТИВ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КИЕВСКОЙ ГОРАДМИНИСТРАЦИИ РУСЛАНА КУХАРЕНКО

Газета «Киевские ведомости» решила провести свое расследование незаконного строительства ресторана на территории Лаврского заповедника в Киеве («Будут ли наливать в Киево-Печерской лавре?», «Киевские ведомости», 18.09.2002.). Как известно, «на заповедной территории по адресу ул. Январского восстания, 27» строится стационарный ресторан «без согласования с заповедником и Институтом археологии, который должен предварительно провести раскопки». «Ровно два года назад дирекция заповедника обращалась в Печерскую райадминистрацию с просьбой отменить право размещения на территории Лавры торговых павильонов общественного питания. Но ни тогда, ни сейчас положительного ответа не последовало». Журналист Александр Фандеев приводит в качестве комментария слова главного архитектора столицы Сергея Бабушкина: «Есть все согласования, в том числе и охраны памятников, и хозяина Лавры (интересно, кого же это? — ред.). То есть имеются все необходимые документы, подтверждающие возможность этого строительства».
Что касается согласования с управлением по охране памятников, то, как сообщает «Новый канал», Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Руслана Кухаренко — руководителя управления по охране памятников истории и культуры Киевской госадминистрации («Недоглядел за памятником — под суд!», «Репортер», 17.09.2002.). «Как сообщила заместитель Генпрокурора Татьяна Корнякова, Кухаренко превысил служебные полномочия: он дал разрешение на строительство кофейни на территории Киево-Печерской Лавры, в то время как разрешить застройку национального заповедника имеет право лишь правительство».
Значит, все-таки давал господин Кухаренко разрешение на постройку ресторана, заведомо зная, что территория заповедная. И потому-то теперь не могут работники Лаврского заповедника прекратить злополучное строительство. Несмотря на все их жалобы и старания, и сегодня продолжаются работы по возведению замысловатого здания под стенами Лавры. Но что же это за такое управление, возглавляемое Русланом Кухаренко, которое якобы отечественные памятники истории и культуры призвано охранять! Как свидетельствует журналист «Киевских ведомостей» А.Фандеев в своей статье, «охраняемые» государством постройки Киево-Печерской Лавры находятся в плачевном состоянии. «Большинство из них, в частности, корпуса № 57, 58, 69, производит гнетущее впечатление. Облупленные и покосившиеся стены, прохудившиеся крыши, запущенные помещения, от которых веет казенной бесприютностью. За некоторыми зданиями — дурно пахнущие завалы мусора и хлама, во дворах ржавеет старая техника». В то время, как Церковь о принадлежащей ей территории заботится. Журналист пишет, что корпус № 56, который находится во владениях Церкви, «среди этой подгулявшей компании кажется эдаким франтом. А ведь еще полгода назад бывшие охраняемые государством «Кельи ХІХ столетия», в которых обитали службы Минфина, ничем не отличались от соседних строений… Монастырь отремонтировал его капитально и со вкусом».
Из-за скандалов вокруг строительства рядом с Софийским собором и Киево-Печерской лаврой теперь каждому стало понятно, что ничего-то в нашей стране по-настоящему и не охраняется. Может, стоит передать-таки древние монастырские постройки Церкви, которая, если государство мешать не будет, их со временем отремонтирует и уж точно ресторанов на своей территории не построит.

19.09.2002. ЛЬВІВ. ПРЕДСТАВНИКИ ТРАДИЦІЙНИХ КОНФЕСІЙ ЛЬВІВЩИНИ ПІД ЧАС ЗУСТРІЧІ З ОСВІТЯНАМИ ОБЛАСТІ ОБГОВОРЮВАЛИ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ ПРЕДМЕТУ «ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА»

У головному управлінні освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації 18 вересня відбулася зустріч керівників і представників традиційних конфесій Львівщини та освітян з приводу роботи комісії з питань християнської етики. У зустрічі взяв участь архієпископ Львівський і Галицький Августин.
Під час зустрічі владика Августин сказав: «Ми повинні працювати над удосконаленням викладання предмету, який сьогодні умовно називається «Християнська етика», тому що це потрібно всім: і освітянам, і батькам, і суспільству, і владі, і Церкві. Спільне зацікавлення ґрунтується, перш за все, на тому, що учні матимуть можливість не тільки отримати певний обсяг релігійних знань, але й елементи власне християнського виховання. Ми знаємо про досвід релігійного виховання в західних країнах, мене особливо приваблює досвід Польщі. Відомо, що подібний предмет викладається в Росії і носить назву «Основи православної культури». Тому нам не треба вишукувати щось нове і особливе, а необхідно лише вивчити закордонний досвід і найкращу модель, що підходить нам в Україні, взяти за основу. Сьогодні ми повинні думати не про догоджання інтересам конкретної конфесії, а подбати про досконалість програми, яка могла б стати основою введення предмету в межах всієї України».
Всі учасники форуму погодилися, що необхідно терміново переглянути програму та підручники з викладання християнської етики і вилучити звідти все, що надає цьому предмету характеру катехизації. Через певні причини попередня комісія з питань християнської етики фактично перестала діяти. Сьогодні учасники круглого столу прийняли рішення оновити склад та поновити роботу комісії щодо викладання християнської етики у середніх школах Львівщини.

23.09.2002. ЛУЦЬК. МІЖ ВОЛИНСЬКОЮ ДУХОВНОЮ СЕМІНАРІЄЮ ТА ВОЛИНСЬКИМ ОБЛАСНИМ ЛІЦЕЄМ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ПІДПИСАНО ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ.

В Луцькому будинку офіцерів 18 вересня було підписано договір про співпрацю між Волинською Духовною семінарією та Волинським обласним ліцеєм з посиленою військово-фізичною підготовкою. Згідно договору, викладачі ВДС читатимуть ліцеїстам лекції з релігієзнавства та відвідуватимуть разом з ними визначні історичні та релігійні пам’ятки України. Виступаючи з цієї нагоди на урочистому зібранні, начальник військового ліцею полковник П.З. Боснюк відзначив величезну культуротворчу роль Православної Церкви в житті України, необхідність формування у молодих військовослужбовців високих моральних цінностей і висловив надію на добру та плідну співпрацю двох навчальних закладів. Ректор ВДС професор прот. Петро Влодек натомість запевнив начальника ліцею, що викладачі ВДС докладуть усіх зусиль для того, щоб максимально сприяти підвищенню духовності та освіченості майбутніх захисників держави. На закінчення зустрічі хор вихованців ВДС виконав кілька церковних піснеспівів.
Прес-служба Волинської єпархії / Прес-служба УПЦ

25.09.2002. КИЕВ. СВЯЩЕННИК ВЛАДИМИР ЗЕЛИНСКИЙ (ИТАЛИЯ): «УКРАИНЦЫ, ПРИЕЗЖАЮЩИЕ НА ЗАРАБОТКИ В ИТАЛИЮ, ЖИВУТ БЕЗ ПРАВ, БЕЗ ДЕНЕГ И НЕ ЗНАЯ ЯЗЫКА. ОНИ ОТОРВАНЫ ОТ ДОМА, ОТ СЕМЬИ, И ЗАДАЧА ЦЕРКВИ — ПОМОЧЬ ИМ НЕ ОТЧАЯТЬСЯ, ПОДДЕРЖАТЬ»

Священник Владимир Зелинский приехал из Италии в Киев на Международную конференцию «Образование и семья в постатеистических обществах», где выступил с докладом и представил украинским читателям свою книгу «Объятия Отча» — очерки по истории Почаевской Лавры. В интервью пресс-службе Украинской Православной Церкви отец Владимир рассказал о жизни возглавляемого им прихода в Италии: «В нашем приходе — сейчас, в основном, женщины солидного уже возраста, которые работают домашними работницами. Все они имеют в Украине взрослых детей, для обучения которых в институте и университете нужны деньги. Для того, чтобы оплачивать обучение, женщины едут за границу, работают там, терпят всевозможные лишения и унижения. Хотя итальянцы — народ довольно приветливый, но, тем не менее, когда человек бесправный, можно всякое себе позволить. У украинских работников в Италии совершенно нет прав, потому что живут они нелегально, без документов. Приезжают они, как правило, на юг, в Неаполь, а потом оттуда едут в города на север. Работу находят с помощью своих же украинцев, которые давно уже в Италии обосновались и наладили контакты с местными жителями. Работа, как правило, продается, стоит одну зарплату (приблизительно 700 лир, что довольно-таки недешево). На них сразу обрушивается масса проблем — где жить, что есть. Часто они приезжают с деньгами, которые заняли и нужно будет отдать. Иногда украинки приходят ко мне в совершенно отчаянном положении и просят найти хоть какую-нибудь работу. Множество проблем этих украинских иммигрантов можно было бы решить, если бы здесь, в Украине, или там, в Италии, кто-то занялся бы этим и без обдираловки, без обманов, по-христиански организовал. По крайней мере, людям было бы легче, если бы свои же не брали с них такие огромные деньги, а помогали устроиться.
Молодые девушки, к сожалению, идут совсем по другой тропе. Самое печальное в этом — это настоящее рабство, в которое они попадают. Приглашают их в Италию под предлогом какой-то работы, всегда обманывают и потом заставляют выходить на панель. В особенности это распространено среди молдавских и албанских девушек, но и украинские тоже есть. Эта проблема активно сейчас обсуждается в Италии и вообще на Западе. К сожалению, Италия наводнена проститутками, треть из которых — украинки. Я считаю, что это огромная проблема для Украины, с которой нужно бороться всеми способами. Столько людей буквально погибают там в ужасных условиях.
Очень большая проблема для украинских работников — получение вида на жительство. В Италии вышел новый закон, который дает право приехавшим на работу зарегистрироваться. Вид на жительство гарантирует право на медицинское обслуживание и необходимую правовую защиту. Но, с другой стороны, работодатели не хотят регистрировать их, потому что в этом случае им придется платить налоги. А этого делать никто не хочет. Если же украинец или украинка будут работать без официального разрешения, то в любой момент их могут выслать из страны.
В некоторых итальянских городах существуют бульвары, где нет ни одного итальянца. Там украинцы живут, встречаются друг с другом, общаются, нанимаются на работу, обмениваются адресами. Работа там покупается и продается. Собираются в таких местах сотни людей. Только представьте себе в итальянском городе бульвар, где нет ни одного итальянца — одни украинцы!
Почему это происходит в Италии, а не в других странах? Все потому, что в других европейских государствах работают законы, а в Италии — нет. То есть, если во Франции человек приехал работать, работодатель, нанимая его на работу, знает, что будет платить большой штраф. В Италии подобные законы тоже существуют на бумаге, но не на деле.
У женщин, работающих в Италии, есть цель — вернуться. Это ведь относительно новое явление — ему не больше 4-х лет. Те украинки, которых я знаю в Италии, находятся здесь только 2 года. Это явление будет распространяться, и Церковь должна об этом думать и помнить. Ведь затрагивает это бедствие миллионы человек. Их сотни тысяч в Италии, а сколько в других странах — невозможно сосчитать! Причем, 90 процентов из выезжающих на работу составляют женщины.
Четыре года назад в Италии не было ни одного представительства украинской Церкви. Сейчас же там, кроме нашей Украинской Православной Церкви, еще появился приход греко-католический и один приход неканонический. А ведь чрезвычайно важно, чтобы находились там какие-нибудь украинские священники, потому что численность украинцев в Италии неуклонно растет. Эти несчастные люди нуждаются в пастырском окормлении, они оторваны от дома, от семьи, часто не имеют денег и не знают языка, могут общаться только со своими земляками, и задача Церкви — помочь им не отчаяться, поддержать».

23.09.2002. ОДЕССА. ПРЕЗИДЕНТЫ РУМЫНИИ И УКРАИНЫ ПОСЕТИЛИ СВЯТО-УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

В ходе своего визита в Украину 18 сентября Президент Румынии И. Илиеску прибыл в Одесский Свято-Успенский мужской монастырь. Вместе с ним обитель посетил и Президент Украины Л. Кучма. У входа в обитель президентов двух стран встретил наместник Свято-Успенского монастыря архимандрит Алексий (Гроха), который ознакомил гостей со святынями монастыря. В главном Свято-Успенском храме президенты И. Илиеску и Л.Кучма приложились к мощам святого апостола Андрея Первозванного и к чудотворной иконе Божией Матери «Млекопитательница». Помолившись и поставив свечи, гости направились в патриаршую резиденцию, где их встретил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
Обращаясь в приветственной речи к главе Румынского государства, владыка Агафангел отметил, что Украинская Православная Церковь рассматривает его приезд в нашу страну, «как визит мира и любви, визит, утверждающий нашу общность во Христе. За пятисотлетнюю историю тесных братских отношений Русской и Румынской Православных Церквей визит является новым опытом общения и взаимного обогащения». Его Преосвященство также выразил надежду, что «несмотря на трудности в решении некоторых вопросов, возникающих в отношениях двух стран, неизменными остаются принципы наших взаимоотношений и наших общих устремлений христианского и миротворческого сотрудничества. Мы глубоко верим, что наличие добрых взаимоотношений между Румынской и Украинской Православными Церквами будет плодотворно содействовать дальнейшему укреплению дружбы и добрососедства между народами Украины и Румынии».
В ответном слове президент Румынии И. Илиеску поблагодарил митрополита Агафангела за сердечный прием и заявил, что связи между Румынией и Украиной, двумя православными церквями этих стран будут и в дальнейшем укрепляться. Господин Илиеску подчеркнул, что настало время более активного сотрудничества светских и церковных органов в деле повышения духовности двух народов, объединения общества вокруг нравственных христианских ценностей. В состоявшейся затем беседе президенты обсудили с митрополитом Агафангелом ряд важных вопросов, касающихся насущных проблем Церкви и общества. В завершение встречи владыка благословил высоких гостей и на молитвенную память об этом визите подарил им иконы.
Пресс-служба Одесской епархии / Пресс-служба УПЦ