Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

КИЇВ. Звернення Київської духовної академії до представників релігійних закладів світу на захист Київських духовних шкіл


З благословення ректора Київської духовної академії і семінарії архієпископа Білогородського Сильвестра, проректор з начально-методичної роботи архімандрит Філарет (Волошин) від імені Київських духовних шкіл записав відеозвернення до представників світових релігійних навчальних закладів з проханням стати на захист КДАіС від її незаконного виселення зі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври та, у зв’язку з цим, припинення діяльності одного з найстаріших духовних навчальних закладів Східної Європи, у якому наразі навчаються понад 300 студентів денної форми.

Звернення англійською мовою.

Dear brothers and sisters in Christ,

Honorable members of religious communities, and all people of good will!

My name is Archimandrite Filaret Voloshyn, I am a vice rector of the Kyiv Theological Academy and Seminary which is situated directly in the heart of the most ancient monastery in Ukraine.

In this, one of the most difficult times for our country, during Russia’s war against Ukraine, I would like to speak to you about a critical situation in the center of Kyiv — in the ancient Kyiv Caves Lavra.

This is one of the most important monasteries for all Orthodox Christians in the whole world.

Our big Lavra family consists of 200 (two hundred) monks, 300 students who aspire to be orthodox priests, and three hundred workers.

On March 29, these hundreds of people risk losing their center of prayer, their homes, their school, and the vineyard where they labor for the glory of God.

Hundreds of our students, young Ukrainians mostly around age 17-21 could be driven out onto the street, even without the possibility to finish this academic year.

Our Ukrainian government has tragically decided to break the lease contract for permanent church use, signed in 2013, without even explaining to us why.

Our teachers and students have studied in different universities throughout the entire world.

Orthodox, Roman Catholic and Protestant Christians believe in many different doctrines, but we are all united by the idea of the same human rights, and of believing in, and venerating the Image of God, which all humans are endowed with.

This is the central idea that the students and professors of our Academy have always believed and studied, since its founding by St. Peter Mohyla in the 17th century.

The believers of our Church, led by His Beatitude, Metropolitan Onuphry of Kyiv and all Ukraine, are fighting for peace.
Many of our students have relatives in the Ukrainian Armed Forces. Without the certainty that their relatives – their children or brothers, can continue to study in the seminary and pray for them, thousands of our Ukrainian soldiers, who are also among our millions of parishioners, can become demoralized.

It is very important for them to know that there are people praying to God for them in the Lavra, at the relics of the saints of the Kyivan Caves.

We hope that with your help we will be able to continue serving God, in order to make peace in a free and democratic Ukraine, where everyone can pray to God as he or she wants, following our western values, which respect human rights, especially religious rights!

Thank you! God Bless You!

Переклад українською:

Дорогі брати й сестри у Христі!
Шановні члени релігійних громад та всі люди доброї волі!

Мене звати архімандрит Філарет (Волошин), я є проректором з навчально-методичної роботи Київської духовної академії та семінарії, яка знаходиться безпосередньо в самому серці найдавнішого монастиря України.

У цей один із найважчих для нашої країни часів, коли Росія розв’язала війну проти України, я хотів би розповісти вам про критичну ситуацію в центрі Києва — у стародавній Києво-Печерській Лаврі. Лавра — це один з найважливіших монастирів для православних християн у всьому світі.

Наша велика лаврська родина складається з двохсот монахів, трьохсот студентів, які прагнуть бути православними священниками, і трьохсот робітників. 29 березня ці сотні людей ризикують втратити свій центр молитви, свої домівки, свою школу та виноградник, де вони трудяться на славу Божу.

Сотні наших студентів, молодих українців, переважно віком від 17 до 21 років, можуть бути вигнані на вулицю, навіть без можливості закінчити цей навчальний рік.

Наш український уряд штучно вирішив розірвати договір оренди постійного користування церквою, підписаний у 2013 році, навіть не пояснивши нам чому. Наші викладачі та студенти навчалися в різних університетах по всьому світу. Православні, римо-католики та протестанти сповідують різні доктрини, але всіх нас об’єднує ідея рівних прав людини, а також віри в Образ Божий і його шанування, яким наділені всі люди. Цю ідею завжди сповідували студенти та професори нашої Академії, починаючи з її заснування святителем Петром Могилою у 17 столітті.

Віряни нашої Церкви на чолі з Блаженнійшим Митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм виборюють мир. Родичі багатьох наших студентів служать у лавах Збройних Сил України. Без впевненості, що їхні рідні – їхні діти чи брати, можуть продовжувати навчання в семінарії та молитися за них, тисячі наших українських воїнів, які також є серед наших мільйонів парафіян, можуть зневіритися. Їм дуже важливо знати, що в Лаврі, біля мощей Києво-Печерських святих, за них моляться Богу.

Ми сподіваємося, що з Вашою допомогою ми зможемо продовжувати служити Богу, щоб був відновлений мир у вільній і демократичній Україні, де кожен може молитися Богу, як він чи вона хоче, дотримуючись наших цінностей, які поважають права людини, особливо релігійні права!
Дякую вам! Нехай Бог Вас благословить!
Звернення французькою мовою.

Chères sœurs et Chers frères en Christ,
Mesdames et Messieurs,

Honorables membres des communautés religieuses et toutes les personnes de bonne volonté !

Je vous porte aujourd’hui la voix qui hurle dans le désert. Ce n’est pas un désert géologique, parce qu’il s’agît d’un monastère au centre de Kiev, connu dans tout le monde. La Laure des Grottes de Kiev étant l’un des principaux centres culturels et religieux du monde devient un désert de la démocratie.

Très tôt, le 29 mars, toute notre grande famille de ce monastère, à savoir deux cents moines, trois cents étudiants, les futurs prêtres orthodoxes, trente professeurs et trois cents ouvriers, risquons d’être chassés de notre propre maison, de ce lieu sacré. Le gouvernement ne nous demande pas notre avis. Nous sommes invisibles. Voilà, pourquoi notre voix est dans le désert.

Je suis archimandrite Filaret Voloshyn, vice-recteur de l’Académie et du séminaire de Kiev. J’ai étudié à l’Ecole pratique des Hautes Etudes à Paris. Grâce à cette riche expérience des professeurs français et francophones que moi personnellement et nos séminaristes avons absorbée, nous avons commencé à développer les études patristiques et théologiques en Ukraine. Grâce à votre gentillesse et vos bons rapports, nous avons eu une espérance inébranlable d’un développement scientifique de nos études ecclésiastiques. Mais maintenant, nous n’avons même plus l’espoir sur notre existence.

L’Académie et le séminaire de Kiev se trouvent dans le monastère, ce qui signifie qu’il y a aussi une menace de leur destruction comme établissement d’enseignement.
Nous devrons recommencer tout à zéro.

Le gouvernement ne nous permet même pas de finir l’année académique. Outre la guerre et toutes les difficultés que l’Ukraine rencontre en ce moment, on nous ajoute aussi l’impossibilité de continuer la recherche sur la riche histoire de nos écoles théologiques.

Nous exhortons le Gouvernement de l’Ukraine, la communauté internationale et toutes les personnes de bonne volonté à porter leur attention à cette situation grave et de tout mettre en œuvre pour assurer la protection de notre communauté.

Переклад українською:

Дорогі брати й сестри у Христі,
Пані та панове,

Шановні члени релігійних громад та всі люди доброї волі!

Я підношу до вас сьогодні голос волаючого в пустелі. Це не географічна пустеля, бо мова йде про монастир у центрі Києва, відомий у всьому світі. Києво-Печерська Лавра, будучи одним із головних культурних і релігійних центрів світу, стає пустелею демократії.

Вже дуже скоро, 29 березня 2023 року, вся наша велика родина цього монастиря, а саме: двісті монахів, триста студентів, майбутніх православних священиків, тридцять викладачів і триста робітників ризикують бути вигнаними з нашого власного дому, з цього святого місця. Уряд не питає нашої думки. Ми – невидимі. Ось чому наш голос лунає у пустелі.

Мене звати архімандрит Філарет (Волошин), я є проректором Київської духовної академії і семінарії. Я навчався в Практичній школі Вищих Досліджень та Католицькому інституті в Парижі. Завдяки цьому багатому досвіду, який я особисто та наші семінаристи засвоїли від французьких і франкомовних викладачів, ми почали розвивати в наших школах патристику та богословські студії в Україні. Завдяки Вашій люб’язності та доброму ставленню до нас, ми мали непохитну надію на науковий розвиток наших церковних студій. Але тепер ми не маємо навіть надії на своє існування.

У монастирі знаходиться Київська духовна академія та семінарія, а значить, є загроза її знищення як навчального закладу.

Нам доведеться починати все спочатку.

Уряд навіть не дає нам закінчити навчальний рік. Окрім війни та всіх труднощів, з якими зараз зіштовхується Україна, нам додають ще й неможливість продовжувати молитися та займатися науковими дослідженнями у рідних стінах.

Ми закликаємо Уряд України, міжнародну спільноту та всіх людей доброї волі звернути увагу на цю складну ситуацію та зробити все можливе для забезпечення захисту нашої громади.
Звернення італійською.

Cari fratelli e sorelle in Cristo,
Signore e signori, onorevoli membri delle comunità religiose e tutte voi, persone di buona volontà!

Ultimamente avrete sentito parlare molto dell’Ucraina, soprattutto a causa della guerra russa contro noi ucraini. La situazione sul fronte non è facile. Gli europei e gli ucraini sono uniti come mai nella storia mondiale. Ci supportate enormemente con prodotti alimentari, medici etc, ci date i vostri soldi, ma soprattutto vi siamo infinitamente grati per la vicinanza ed il cuore che mettete nelle vostre preghiere o nei vostri pensieri. Insieme proteggiamo i valori umani, non solo il commercio e i territori. I valori umani, la cultura, la speranza di un futuro di pace sono i valori più importanti da difendere.

Tanti soldati ucraini combattono oggi perché hanno questa speranza e sanno che noi tutti preghiamo Dio di darci la pace tanto attesa.

Ma il 29 marzo il governo dell’Ucraina vuole strappare via questa speranza risolvendo il contratto del monastero a Kiev che ci aveva dato nel 2013 senza spiegarcene la ragione. In questo monastero abbiamo sempre pregato per tutti gli ucraini e per tutto il mondo.

Sono archimandrita Filaret Voloshyn, vicerettore dall’Academia e del seminario ortodosso di Kiev che si trova esattamente in questo monastero “Laura delle grotte di Kiev” , dovremo abbandonare le nostre scuole teologiche ancor prima di poter finire l’anno scolastico.

La storia di queste scuole è grandissima. Negli ultimi anni abbiamo avuto anche tanti rapporti con le università italiane. Grazia alla gentilezza del Comitato Cattolico per la Collaborazione Culturale , personalmente ho potuto studiare la ricchezza della vostra cultura e lingua italiana a Rondine, un luogo dove non si divide l’umanità in buoni e cattivi, privilegiati e non privilegiati e si coltiva la certezza che un mondo in pace non è un’utopia . Tanti seminaristi del nostro seminario hanno arricchito il loro bagaglio culturale non solo con la scienza cristiana ma soprattutto con il vostro esempio di amore, tolleranza e comprensione reciproca.

Abbiamo buon rapporti con il monastero di Bose che ci sempre dato la possibilità di arricchirci teologicamente e spiritualmente. Bose ha già reso pubblico la propria preoccupazione per questa situazione così complicata. Li ringraziamo molto per loro posizione fraterna.

In questo momento durissimo per la nostra Chiesa Ucraina, quando le nostre scuole di futuri preti ortodossi sono sull’orlo della possibile estinzione, noi esortiamo il nostro governo dell’Ucraina, la communita internazionale e tutti gli uomini di buona volontà di prestare attenzione a questa situazione grave e alzare la loro voce per una grande famiglia di 200 monaci, trecento studenti, futuri preti ortodossi e trenta professori delle nostre scuole, che rischiano di essere cacciati fuori dalla loro casa il 29 marzo di quest’anno.

Переклад українською:

Дорогі брати й сестри у Христі,
пані та панове, шановні члени релігійних громад і всі люди
доброї волі!

Можливо, останнім часом ви багато чули про Україну, головним чином через війну Росії проти нас українців. Ситуація на фронті непроста. Сьогодні європейці й українці єдині, як ніколи у світовій історії. Ви нас значно підтримуєте харчовими продуктами, лікарськими засобами тощо, ви ділитеся з нами своїми грошима, але перш за все ми безмежно вдячні за вашу близькість і серце, які ви вкладаєте у своїх молитвах та думках про нас.

Разом ми захищаємо людські цінності, а не тільки торгівлю чи території. Людські цінності, культура, надія на мирне майбутнє – ось те, що дійсно важливо берегти. Величезна кількість українських воїнів сьогодні боронять Україну, бо мають цю надію і знають, що ми всі молимо Бога дарувати нам довгоочікуваний мир.
Однак 29 березня наша українська влада хоче вирвати у них цю надію, без жодного пояснення причини розірвавши з Київською святинею договір про безстрокове використання, що був підписаний у 2013 році. У цьому монастирі ми завжди молилися за всіх українців і за увесь світ.

Мене звати архімандрит Філарет (Волошин), я є проректором Київської духовної академії та семінарії, що знаходиться саме в цьому монастирі: «Києво-Печерська Лавра». Звертаюся до вас, бо нам теж доведеться покинути наші духовні школи, навіть не закінчивши навчального року.

Історія наших шкіл дуже багата. За останні роки у нас склалися теплі відносини з численними італійськими закладами освіти. Завдяки люб’язності Католицького Комітету зі співпраці у сфері культури, я особисто мав змогу вивчати багатство італійської культури та мови в Рондіне, місті, де не поділяють людей на добрих і злих, привілейованих і непривілейованих, а на ділі показують, що мир у світі не є утопією. Велика кількість наших семінаристів збагатили свій досвід не тільки знаннями християнської науки, але й прикладом вашої любові, терпимості й взаєморозуміння.

У нас склалися прекрасні відносини зі спільнотою Бозе, яка завжди люб’язно надавала нам можливість збагатити себе богословськи та духовно. На сайті спільноти Бозе вже оприлюднили стурбованість цією складною ситуацією. Ми дуже вдячні їм за братню позицію.

У цей вкрай важкий час для нашої Української Православної Церкви, коли Київські духовні школи перебувають на межі можливого знищення, ми закликаємо Уряд України, міжнародну спільноту та всіх людей доброї волі звернути увагу на цю важку ситуацію та піднести свій голос на захист нашої великої родини, що складається із двохсот ченців, трьохсот студентів, майбутніх православних священників, і тридцяти викладачів наших шкіл, які ризикують бути вигнаними зі свого дому вже 29 березня цього року.