Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

ДНІПРО. Доцент Національного університету імені Олеся Гончара Євлогій, архієпископ Новомосковський взяв участь у зібранні експертів-богословів Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти


27 січня, у день Віддання Свята Богоявлення, у віртуальному просторі незалежного колегіального органу, уповноваженого реалізовувати державну політику в науково-освітній сфері шляхом запровадження пріоритету якісності, зібралися експерти богословської галузі, щоб встановити, у рамках здійснення акредитаційної процедури, ступінь відповідності реалій освітньої діяльності, націленої на підготовку богословів в українських закладах вищої освіти, загальним критеріям якості освітнього процесу, що забезпечують діагностику їх готовності до реалізації загальнодержавної концепції рівності академічних прав суб’єктів світської і духовної науки й освіти і визначаються чинним “Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, набуваючи професійно орієнтованої змістової конкретики в контексті кожного освітньо-наукового напряму. Учасником чергового засідання Галузевої експертної ради з галузі “Богослов’я”, що проводилося відповідно до плану роботи ГЕР на поточний навчальний рік, став і доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, архієпископ Новомосковський Євлогій, який уже другий рік, пройшовши перший загальнонаціональний конкурсний відбір галузевих експертів освітньої діяльності, працює у складі цієї організаційної ланки Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Взявши участь в обговоренні спектру допоміжних фахових компетентностей, що можуть бути включені в освітні програми підготовки богословів, щоб забезпечити розширення сфери працевлаштування тих, хто здобув богословську освіту, владика Євлогій наголосив на необхідності орієнтації на освітньо-наукові напрями, які співвідносяться із богослов’ям як вектори формування пізнавально-ціннісних підвалин саморозкриття людської особистості, — психологію, педагогіку, біоетику, суспільну комунікацію. На думку доцента ДНУ — експерта богословської галузі, саме набуттям, у ході навчання у закладах вищої освіти за спеціальністю “Богослов’я”, і знань, умінь та навичок, що визначають результати опанування психологічних і педагогічних дисциплін та освітніх компонентів, пов’язаних із біоетичною та суспільно-комунікативною проблематикою, забезпечиться — при ствердженні пріоритетності пастирської місії — багатолінійність і суспільного служіння тих випускників, які обирають шлях священнослужителя, і професійної самореалізації тих випускників, які залишаються мирянами. Архієпископ Євлогій підкреслив, що усі здобувачі богословської освіти, які опанують акредитовані освітні програми із цими допоміжними фаховими компетентностями й отримають дипломи із підтвердженням їх атестації за відповідними дисциплінами, зможуть долучитися до викладання духовно-моральних дисциплін у закладах освіти різних типів, ступенів та рівнів, експертної і консультативної діяльності за проблемами психології та біоетики, а також до роботи у державних і громадських організаціях, створених з метою розвитку комунікаційної системи суспільства.