Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

ЗАПОРОЖЬЕ. Заявление митрополита Луки о уголовном преступлении


3 июня митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука официально обратился в полицию с заявлением о неправомерных действиях общественной организации «Демократическая сокира» разжигающей межрелигиозную рознь и ненависть в обществе. Текст заявления публикуем ниже.

Начальнику ГУНП в Запорізькій області
Генералу поліції третього рангу
Коміссарову Сергію Анатолійовичу

Управління Запорізької єпархії
Української Православної Церкви
Код ЄДРПОУ: 20512570
Адреса: 69041, місто Запоріжжя,
вулиця Кияшка, будинок 26;
адреса електронної пошти: eparh.zp@ukr.net


ЗАЯВА

про вчинення кримінального правопорушення

24.05.2019 року о 13.41 годині у мережі Інтернет було розміщено публікацію за наступним веб-посиланням (роздруківка публікації – додається):

https://www.facebook.com/sokyra.party.zp/posts/2383176575245194
У вказаній публікації згадуються Православна Єпархія саме у Запоріжжі, а також Лука, який є Високопреосвященнішим Митрополитом Запорізьким та Мелітопольським.

Тому, маючи занепокоєння щодо змісту вказаної публікації та взагалі контенту сторінки @sokyra.party.zp (Демократична Сокира. Запоріжжя) у соціальній мережі www.facebook.com, Управління Запорізької єпархії Української Православної Церкви, в особі Керуючого єпархією — Митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки (Коваленко Андрія Вячеславовича), змушене звернутись до Вас із даною заявою, прагнучи на меті захистити священнослужителів, вірян та суспільство в цілому від незаконних дій, що наразі вчиняються групою осіб з метою розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

Так у публікації, серед іншого, містяться погрози (дослівна цитата: «Ми не хочемо бачити їх на нашій землі, хочемо, щоб їм тут було спекотно й дискомфотно»), а також безпідставні звинувачення священнослужителів нібито у вчинених протиправних діях (дослівна цитата: «За роки незалежності ці дядьки в рясах загарбали собі купу церков або ділянок під церкви.»).

Не кажучи вже про те, що на фотознімку, що супроводжує публікацію, священнослужителі вочевидь зображені поряд із нацистами Гітлерівської Германії, тобто прирівнюються до останніх автором публікації.

Проте найголовнішу небезпеку становить твердження стосовно того, що УПЦ (Українська Православна Церква) фактично прирівнюється до секти, а православні названі як «суки» (суспільно вживане поняття, прирівняне до лайливих висловів майже у всіх слов’янських мовах). Страшним та загрозливим є і той факт, що публікацію подібного змісту було розміщено (скопійовано) на своїх сторінках ще 31 особами, а бачити та читати її може необмежене коло осіб щодня.

Як видно з інформації на сторінці «Демократична Сокира. Запоріжжя» вона є офіційною сторінкою однойменної політичної партії «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА» (ЄДРПОУ 43012606; веб-сайт: https://sokyra.party/ua) та наповнюється контентом, що розміщують її «вожді», «спікери/радники» та інші куратори, які мають екстремістські радикальні погляди та в минулому вже неодноразово закликали до насильства по відношенню до віруючих УПЦ та до пошкодження майна УПЦ.

Організаторами та виконавцями навмисних протиправних дій, направлених на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, які самі винуватці називають у вказаній публікації «розвагами», в даному випадку є:

Олександр Лебідь (рос.Александр Лебидь) – автор вищевказаної публікації та активний учасник екстремістського радикального руху «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА»; офіційна сторінка: https://www.facebook.com/mynamealeksandr; місце проживання – місто Запоріжжя.

Юрій Гудименко, 14.12.1987 року народження – вказаний в якості члена та вождя ПП «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА» (веб-послання: https://sokyra.party/ua/personality/yuriy-gudimenko), раніше притягався до кримінальної відповідальності; цитата з вказаного сайту партії : «Головний русофоб у партії. Не любить «русский мир» в усіх проявах, особливо сильно не любить такі його аспекти, як проросійські силовики і православні Московського патріархату. Здатний на нестандартні творчі рішення, щоб об’єктів його нелюбові не любило якомога більше людей і цим об’єктам було дуже дискомфортно.»

Відповідно до ст. 21 Конституції України, усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи є невідчужуваними і непорушними. Право на свободу віросповідання гарантується статтею 35 Конституції України, що практично дублює положення статті 9 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, якою визначено: «Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.».

Сттатею 20 Європейської конвенції передбачено: «Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин.».

Статтею 20 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року встановлено: «Будь-який виступ на користь національної, расової чи релігійної ненависті, що являє собою підбурювання до дискримінації, ворожнечі або насильства, повинен бути заборонений законом.».

Статтею 3 Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості й дискримінації на сонові релігії чи віри, затвердженої Резолюцією 36/55 Генеральної ассамблеї ООН 25.11.1981, прямо передбачено: «Дискримінація на основі релігії чи віри є образою гідності людської особистості й запереченням принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй і засуджується як порушення прав людини та основних свобод, проголошених у Загальній Декларації прав людини й докладно викладених у Міжнародних пактах про права людини, і як перешкода для дружніх і мирних відносин між державами.».

Як вказав Європейський суд з прав людини: «ніякий юридичний або логічний аргумент не може бути приведений, щоб поставити під сумнів судження віруючого про те, що індивідуальні переконання або релігійні практики є важливим елементом його релігійного обов’язку». (Див. Рішення Комісії з прав людини від 4 жовтня 1977 р справі «X. проти Сполученого Королівства» [X. v. The United Kingdom] (скарга № 7291/75).

Окремо зазначемо, що згідно зі ст. 17 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» Конвенція та практика ЄСПЛ визнаються в Україні як джерело права і повинна враховуватися всіма державними органами.

Мова йде про порушення представниками Політичної партії «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА» прав численних віруючих Управління Запорізької єпархії Української Православної Церкви стосовно права на вільне, відкрите, безперешкодне віросповідання та відсутність втручання у їх приватне життя.

Підтвердженням того, що ненависницькі заяви представників Політичної партії «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА» у соціальних мережах є злочином, у вигляді порушення рівноправності громадян залежно від релігійних переконань, слугують Методичні рекомендації Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, у яких наведено перелік ознак, за якими злочини кваліфікуються саме як такі, що вчинені на ґрунті ненависті.

Держави-учасниці ОБСЄ взяли на себе зобов’язання забезпечити прийняття належного законодавства, ретельне розслідування і судове переслідування злочинів на ґрунті ненависті.

Відтак, у Посібнику для України: «Розуміння поняття «злочини на ґрунті ненависті», опублікованому Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (ODIHR) 2015, наведено наступні кваліфікуючі ознаки:

«Злочин на ґрунті ненависті не обов’язково означає, що особа, яка вчиняє такий злочин, відчуває ненависть до жертви. Упередження означає наявність у людини викривлених уявлень про якусь особу або групу осіб. Такі упереджені уявлення особи, яка вчиняє злочин, знаходять відображення у виборі жертви або інакшим чином проявляються під час нападу. Від злочинів на ґрунті ненависті можуть потерпати особи, яких зловмисники пов’язують з групами, проти яких щось мають.

Показником наявності упередження є факт або низка фактів, які дають підстави вважати, що злочин могло бути вчинено саме через упередження.

В одній справі можуть фігурувати кілька показників наявності упередження.

Наведімо неповний перелік відповідних міркувань:

Сприйняття злочину його жертвою або свідком

➞ Чи жертва або свідки вважають, що інцидент стався через наявність якогось упередження?

В даному випадку, жертва в особі Управління Запорізької єпархії УПЦ, що представляє інтереси членів своєї громади – православних віруючих, однозначно вважає, що цей злочин вчинено через наявність у злочинців упередження до віруючих УПЦ, підтвердженням чого є коментарі представників Політичної партії «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА», на офіційні сторінці партії у мережі Фейсбук.

Коментарі, письмові заяви, використані жести або залишені написи

➞ Чи підозрюваний зробив якісь коментарі чи заяви про спільноту, до якої належить жертва, або використав певні жести?

До таких заяв про спільноту (віруючих УПЦ) належать заяви та коментарі представників Політичної партії «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА», на офіційні сторінці партії у мережі Фейсбук, зокрема: “«їхні ватославні донатори, суки православні та інша ПРегіональна наволоч.» https://www.facebook.com/sokyra.party.zp/posts/2383176575245194)

➞ Чи в минулому існувала ворожнеча між групами, до яких належать потерпілий і підозрюваний?

Так, представники Політичної партії «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА», у минулому неодноразово закликали до насильства по відношенню до віруючих УПЦ та до пошкодження майна УПЦ, підтвердженням чого є іх заяви та коментарі на власних сторінках та на офіційній сторінці партії у мережі Фейсбук (див. додатки).

➞ Чи на момент інциденту потерпілий вчиняв якісь дії, котрі просували інтереси групи, до якої він належить?

Так, Управління Запорізької єпархії УПЦ щоденно просуває інтереси своїх віруючих, зокрема, шляхом проведення богослужінь та здійснення інших релігійних обрядів.

Організовані групи осіб з ненависницькими поглядами

➞ Чи предмети або інші докази, залишені на місці події, дають підстави вважати, що злочин був роботою екстремістської націоналістичної організації або групи, яка сповідує ненависницькі погляди?

Так, докази, у вигляді заяв та коментарів членів та учасників Політичної партії «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА» у соціальних мережах, підтверджують про ненависницькі погляди вказаної організації та її членів.

➞ Чи є докази того, що подібна група активно діє в конкретній місцевості (наприклад, якісь плакати, настінні написи або листівки?)

Так, докази, у вигляді заяв та коментарів членів та учасників Політичної партії «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА» у соціальних мережах, підтверджують територіальне здійснення діяльності вказаної організації та її членів.)

Злочини або правопорушення, вчинені в минулому з причин упередження

➞ Чи жертва отримувала погрозливі листи або телефонні дзвінки? Чи жертва чула словесні образи через її приналежність або зв’язок із групою осіб, яка стала мішенню?

Так, докази, у вигляді заяв та коментарів членів та учасників Політичної партії «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА» у соціальних мережах, підтверджують про вчинення подібних злочинів у минулому (див. додатки).

Таким чином, в даному випадку можна вести мову про діяльність організованої групи осіб, що під виглядом діяльності політичної партії публічно вчиняють навмисні дії, зокрема шляхом розміщення образливих та провокативних публікацій в мережі Інтернет, що направлене вочевидь саме на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті, а також на образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Усе вищезазначене є витримками з Посібнику Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (ODIHR), з коментарями стосовно фактичних обставин вчинення злочину, які однозначно вказуються на те, що відносно віруючих Управління Запорізької єпархії УПЦ були вчинені умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, та на образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, які були вчинені організованою групою осіб, відповідальність за що передбачена частиною 3 статті 161 Кримінального кодексу України.

На підставі викладеного, керуючись ст.214 КПК України, —

ПРОСИМО:
Внести за даною заявою відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування фактів вчинення представниками політичної партії «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА» (ЄДРПОУ 43012606, контакти: м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 18В/315, тел..+380934742775, електронна пошта: zaporizhia@sokyra.party), у тому числі Гудименко Юрієм та Олександром Либідь, кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.161 КК України, визнавши Управління Запорізької єпархії Української Православної Церкви потерпілою стороною у даному кримінальному провадженні;
Ініціювати та провести обшуки та допити за місцезнаходженням політичної партії «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА» у місті Запоріжжі, з метою відшукання документів та інформації, які пов’язані із вчиненням злочину.
В якості заходів забезпечення розслідування кримінального провадження, ініціювати вилучення та накладення арешту на комп’ютерну техніку та інші об’єкти (мобільні телефони, планшети, друковані матеріали тощо) політичної партії «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА», за допомогою яких може розповсюджуватись контент, розповсюдження якого направлене на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.
У разі відсутності належного реагування з метою своєчасного та всебічного розслідування цього злочину правоохоронними органами, Управління Запорізької єпархії УПЦ буде звертатись за допомогою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, національних та міжнародних правозахисних організацій, зокрема, до Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, методичні рекомендації якої було використано задля кваліфікації діянь злочинців та складання цієї заяви.

Додатки на ___ аркушах:

1. Копія Указу №1826 від 23.12.2010 р.щодо призначення Керуючим єпархією;

2. Роздруківка публікації;
3. Роздруківки фото та скриншотів коментарів під вказаною публікацією;
4. Роздруківки скриншотів сторінок в фейсбуці Гудименко Ю. та О.Либідь, а також з офіційного веб-сайту ПП «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА».

03.06.2019 року

Керуючий єпархією
Митрополит Запорізький і
Мелітопольський Лука ________________/Коваленко Андрій Вячеславович