Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

07.09.2010. КИЇВ. У проекті Податкового кодексу для віруючих є альтернатива вибору стосовно ідентифікаційного коду

Навколо проекту нового Податкового кодексу України (реєстраційний № 6509), остаточний розгляд та прийняття якого мають відбутися в сесійній залі Верховної Ради України в найближчі дні, розгорнулася неабияка публічна полеміка. Поряд із загально-фінансовими та економічними питаннями не останнє місце в обговоренні його пунктів займає давня тема, пов’язана із запропонованою законодавцями формою відображення даних фізичної особи в податкових нормативних документах.
До редакції надходять дзвінки від віруючих, які висловлюють різні думки стосовно «ідентифікації» особи, посилаючись на власну думку та інші джерела. Ми розуміємо прискіпливу увагу громадян до цієї теми, адже вона безпосередньо стосується як віросповідних засад православного морального і догматичного богослов’я, так і, власне, гарантованої Конституцією України свободи сумління кожної людини. Тому позиція священнослужителів має бути для віруючих не тільки джерелом знань, які сприятимуть практичній взаємодії з державними законами, а й твердим моральним ґрунтом у подальшому повсякденному житті.
Подаємо пропозиції, які запропонував Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський та всієї України Володимир у листі народному депутату України, керівнику робочої групи з підготовки Податкового кодексу України В.Ю. Хомутиннику 7 липня 2010 р. (Вих. № 1048): «Українська Православна Церква за результатами розгляду та обговорення проекту Податкового Кодексу України до другого читання повідомляє, що пропозиція ДПА України щодо заміни у пункті 35.9 ст. 35 та в інших статтях проекту Податкового Кодексу України слів «реєстраційний номер облікової картки» на слова «ідентифікаційний номер» для віруючих нашої Церкви є неприйнятною.
Вважаємо за доцільне, щоб та редакція про податковий номер як унікальний реєстраційний номер облікової або реєстраційної картки (заяви) платника податків, яка викладена у підпункті 2.1.17 пункту 2.1 статті 2 та в інших статтях проекту Податкового Кодексу України, і яка Верховною Радою України прийнята у першому читанні, була збережена.
Щодо пропозиції ДПА України здійснювати облік громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, за серією та номерами паспорта (включаючи прізвище, імя та по батькові), то дана пропозиція є прийнятною і об’єктивно відповідає стану сьогоднішнього державно-церковного життя».
У кожному разі, у вирішенні гострих питань, пов’язаних із проблемою ідентифікації особистості й новітніх IT-технологій, має бути передбачений дієвий альтернативний варіант, який би зрівняв вимоги законодавства з потребами совісті людини та дав можливість зняти гуманітарне напруження під час законотворчого процесу.
У Заяві Священного Синоду Руської Православної Церкви від 6 жовтня 2005 року йдеться: «…Неприпустимим є те, щоб люди, які за різними причинами відмовляються від участі в новій ідентифікаційній системі, були відтіснені на узбіччя життя, значно обмежені в правах, дискриміновані під час прийняття на роботу, розподілу соціальної допомоги і т. ін. Для таких громадян повинна бути передбачена альтернатива, яка дасть можливість повноцінно жити в суспільстві, не перешкоджаючи здійсненню їх прав і свобод, користуванню законними пільгами незалежно від тих чи інших форм ідентифікації особистості».
Отже, переймаючись духовним спокоєм віруючих, священноначаліє під час обговорення одного з найважливіших законів сучасного суспільства намагається зберегти і вдосконалити існуюче порозуміння у взаємовідносинах між Церквою і Державою.
На сьогодні проект Податкового кодексу України враховує прохання Предстоятеля УПЦ про альтернативний варіант для віруючих, які у зв’язку зі своїми релігійними переконаннями відмовляються від ідентифікаційного номера і реєструються за власним прізвищем, ім’ям та по батькові, серією і номером паспорту.