Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

02.02.2007. КИЇВ. Народні депутати пропонують внести зміни до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо зловживання правом на свободу світогляду і віросповідання

Законопроектом (реєстр. №3035) запропоновано систематизувати та впорядкувати правовий інститут обмеження права на свободу світогляду та віросповідання. За словами автора, народного депутата О.Фельдмана, це «дозволить мінімізувати ситуації необґрунтованого та безпідставного обмеження права на свободу світогляду та віросповідання з боку чиновників, дискреційні повноваження яких будуть знаходитись у вузьких рамках закону».
У законопроекті передбачено нову концепцію обмеження права на свободу світогляду та віросповідання, за якою законодавством визначений вичерпний перелік способів обмеження цього права. Фактично, зазначив автор, цей перелік міститиме засоби захисту прав та свобод інших осіб від перевищення дозволеної міри свободи світогляду та віросповідання її суб’єктами. На думку народного депутата, важливою особливістю такого переліку є те, що він дозволяє уникнути проблем застосування засобів захисту права, які передбачені в інших галузях права, до відносин у сфері світогляду та віросповідання.
Проектом передбачено загальний принцип до застосування того чи іншого способу обмеження права на свободу світогляду та віросповідання, які вводяться судом, якщо буде встановлено, що введення обмежень є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах суспільної безпеки, для охорони суспільного порядку, здоров’я, моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. При цьому, обраний спосіб обмеження має найменшим чином обтяжувати особу, до якої застосовано цей спосіб обмеження, з урахуванням переслідуваної мети обмеження.
Також у проекті запропоновано передати функції нагляду за дотриманням законодавства про свободу совісті, як невластиву для органів місцевого самоврядування, до органів прокуратури, діяльність якої на цей час відповідно до її завдань спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина.
Верховна Рада України