Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

29.08.2006. ВІННИЦЯ. У селі Куренівка пройде І Міжнародна науково-практична конференція „Доля старообрядства в ХХ – на початку ХХІ ст.: історія та сучасність”

1–4 вересня 2006 року в селі Куренівка Чечельницького району Вінницької області Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України разом з Міністерством культури та туризму України, Чечельницькою районною державною адміністрацією, Чечельницькою районною радою Вінницької області проводять І Міжнародну науково-практичну конференцію „Доля старообрядства в ХХ – на початку ХХІ ст.: історія та сучасність (До 300 річчя переселення російських старообрядців на територію Правобережної України та 75-ти річчя з часу трагічної руйнації Куренівських старообрядських монастирів)”.
Метою форуму є обговорення та вивчення реального становища в середовищі субетнічної групи росіян в Україні та за її межами, пошук шляхів щодо збереження та відродження згасаючої традиційної мови, культури та народного побуту. Особливо актуальним постає це питання й в історичній ретроспективі, оскільки ні в дореволюційний період, ні в радянський, старообрядство не стало об’єктом комплексного вивчення. До 1917 р. на території України проживало близько 230 тис. старовірів, в основному зосереджених в трьох анклавах: Поділлі, Південній Бесарабії та Чернігівщині. В ХХ ст., завдяки політиці радянського уряду, було зруйновано традиційну старообрядську громаду, що призвело до її занепаду та різкого скорочення чисельності. Нині в Україні проживає більше 50 тис. старообрядців.
Конференція відбувається в селі Куренівка Чечельницького району Вінницької області, в минулому, одному з найпотужніших центрів старообрядства Білокриницької єпархії, який мав помітний вплив на розвиток духовного та культурного життя старовірів не лише України, але інших країн світу. Впродовж другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття в Куренівському Нікольському чоловічому монастирі знаходилась кафедра старообрядського єпископа Балтського, влада якого простягалась на всю Правобережну та Південну Україну. Проте, незважаючи на значний культурний та духовний авторитет, який мали Куренівські монастирі, їх, як і більшість інших православних центрів торкнулася жорстока хвиля руйнації. В 30-ті рр. ХХ ст. три старообрядські монастирі в Куренівці ліквідували.
До участі в роботі конференції залучені провідні фахівці в галузі вивчення проблем старообрядства України, Росії, Румунії, Білорусі.
В рамках конференції будуть виголошені доповіді, що стосуються проблем історії старообрядства ХХ століття та нашого часу, зокрема питань відродження мови, культури та побуту. Також розглядатимуться питання, що торкаються правового становища старообрядців після 1917 р., долі старообрядських монастирів та скитів, старовірських громад в СРСР та інших країнах світу, старообрядської культурної спадщини після 1917 р. (в т. ч. формування колекцій фондів державних і приватних музеїв та архівів з старообрядського питання).
З метою вивчення та збереження старообрядської культурної спадщини в програмі наукового форуму заплановано два концерти: 2 вересня – виступ ансамблю художньої самодіяльності липован з Румунії „Тихий Дунай” (м. Браїла) та 3 вересня – ансамблю „Рябінушка” с. Петрашівка Віньковецького р-ну Хмельницької області, Одеської обласної хореографічної студії „Фаворит”, м. Балта Одеської області, колективів художньої самодіяльності Чечельницького районного будинку культури та кращих аматорських колективів Чечельницького р-ну Вінницької області. Довідки за телефоном: 8 (04351) 2 10 73
Міністерство культури та туризму України