Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

19.10.2005. КИЕВ. 232 депутата Верховной Рады поддержали запрос Президенту Украины и министру внутренних дел по поводу беззаконий властей и филаретовцев Тернопольщины

У депутатському запиті, зокрема, говориться: “ Шановний пане Президент! Ще раз звертаємось до Вас з приводу загострення міжконфесійного конфлікту у селі Рохманів Шумського району Тернопільської області.
На депутатське звернення групи народних депутатів України від 01.06.05 до Президента України, з цього приводу отримано відповідь Міністерства юстиції України, в якій зазначено, що розв’язання міжконфесійних суперечностей на майновому ґрунті, які накопичилися у релігійному середовищі, можливе лише за умови законодавчого врегулювання. Крім того, рекомендовано розробити комплексну програму сприяння міжконфесійному порозумінню, реалізація якої нейтралізувала б радикальні прояви цього протистояння,
Така відповідь не може задовольнити, оскільки не вирішує порушене питання. Загалом по країні міжконфесійні конфлікти подалі загострюються. Так, у селі Рохманів Шумського району Тернопільської області наявне пряме порушення конституційних прав та свобод громадян України, навіть загроза життю.
Ситуація, яка склалась у селі Рохманів Шумського району Тернопільської області навколо користування культовою спорудою — Храмом Святої Трійці, може послужити прикладом дій місцевої влади у міжконфесійних конфліктах, що виникають навколо майна канонічної Української Православної Церкви. .
Релігійна громада УПЦ є законним користувачем вже більш ніж півсторіччя (підстави: договір 1946 р., Рішення Тернопільського облвиконкому №301 від 26 грудня 1991 р., яким культова споруда — Церква Святої Трійці у с. Рохманів передана у безоплатне користування релігійній громаді УПЦ).
Тернопільською обласною державною адміністрацією було прийнято розпорядження про введення почергового користування Храмом релігійними громадами УПЦ та УПЦ-КП. При цьому вимоги законодавства України — вже існував законний користувач — до уваги не приймаються. До уваги не приймається й той факт, що громада УПЦ-КП була зареєстрована у 2004 році і її засновники підписали зобов’язання не претендувати на майно та будинки вже зареєстрованих громад.
Намагаючись виправити ситуацію, та ж ОДА приймає розпорядження, яким взагалі позбавляє права користування Храмом релігійну громаду УПЦ — відміняє рішення Тернопільського облвиконкому ЖЮ1 від 26 грудня 1991 р. Таким чином, влада без жодних попереджень позбавляє людей Храму, пояснюючи своє, прийняте в стилі тоталітарного режиму, рішення, відсутністю договору на користування культовою будівлею, який сама ж місцева влада зобов’язана була укласти з релігійною громадою. Протягом чотирнадцяти років райдержадміністрація не укладає договір користування Храмом. Неодноразові звернення громади УПЦ до Шумської райдержадміністрації з вимогою укласти договір користування були проігноровані. Відсутність договору облдержадміністрація використовує як мотивацію для відміни рішення Тернопільського облвиконкому №301 від 26 грудня 1991 р., що надає право одноособового користування Храмом.
Ситуація, в якій релігійні громади користуються храмами на підставі рішень місцевої влади, не закріплюючи право користування відповідними договорами, є типовою для Тернопільської області. Майже в кожному випадку наявні недбалість і зволікання місцевої влади.
Останні події у Рохманові свідчать, що дії районної адміністрації набули відверто кримінального характеру: ігноруючи закони, які охороняють право власності (релігійна громада УПЦ є законним користувачем культовою спорудою і законним власником майна, яке в ній знаходиться), районна адміністрація здійснює інвентаризацію майна релігійної громади УПЦ (без жодного на це права, навіть у відсутності представників законного власника), зризає на Храмі замки і дає дозвіл відправляти релігійні обряди у Храмі Святої Трійці села Рохманів релігійній громаді УПЦ-КП…
Тобто майно, яке протягом трьох століть належить УПЦ, вольовим рішенням районної державної адміністрації Шумського району Тернопільської області передається іншому користувачу. Ще раз підкреслюємо: без згоди законного власника!
Священик Храму Святої Трійці села Рохманів, майже втративши рідний Храм, ще сподівається на законне вирішення конфлікту — сьогодні він живе у наметі біля Верховної Ради.
Загалом, стан релігійного життя сучасної України дає підстави для хвилювання; наявне порушення конституційних прав громадян України. Влада отримує потік звернень архіпастирів, священиків, релігійних громад канонічної Української Православної Церкви з проханням захистити від сторонніх посягань їх храми і дати можливість реалізувати гарантовані Конституцією права.
Участь правоохоронних органів (активна чи пасивна) у протистоянні релігійних громад дедалі зростає. Так, 04 вересня 2005 р. в селі Стінка Бучацького району Тернопільської області спільні зусилля православних громад села, Тернополя та міліції не дозволили греко-католицькій громаді на чолі зі священиком незаконно захопити Храм Різдва Божої Матері УПЦ.
Введення суцільної практики почергового користування храмами неодмінно ускладнить і без того непросту релігійну ситуацію в державі. Досвід конфесій, які вже почергово користуються культовими будівлями, свідчить, що з введенням почергового служіння конфлікти лише загострюються і храми стають осередками релігійної напруги. Розвиток подій на Тернопільщині тому підтвердження.
Склалась ситуація, в якій, згідно законодавства, лише від місцевої влади залежить вводити почергово користування чи не дозволяти його, передавати храм у власність або у користування, що відкриває шлях до перевищення владних повноважень на місцях, навіть злочинного.
Звертаємось до Вас, пане Президент, оскільки ситуація вимагає втручання глави держави і якнайскорішого вирішення».