Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

06.10.2005. КИЇВ. Десятинну церкву, можливо, зруйнував землетрус – стверджують учені

Археологiчні дослiдження старовинного фундаменту Десятинної церкви, якi почалися влiтку цього року, продовжують приносити нові знахідки. Вченi знайшли вже три язичницькi поховання, датованi десятим сторiччям: одне безпосередньо в межах церкви, ще два — пiд її стiнами: минулої суботи було розкопано поховання Х столiття — в землi лежала зовсiм маленька дитина, яка прожила буквально кiлька днiв (довжина її кiстяка складає близько 50 сантиметрiв). Звичайно, без висновкiв антропологiв важко сказати, хлопчик це чи дiвчинка, причину смертi чи можливi хвороби також встановлять спецiалiсти. З речей у могилi була тiльки невеличка пiдвiска — клик якоїсь тварини з просвердленою дiркою. Серед останнiх знахiдок археологiв — уламки фресок, якi колись прикрашали стiни храму, мармуровi кубики, якими слов’яни викладали мозаїку древньої пiдлоги церкви, шматок верхньої частини посудини скiфської доби, численнi фрагменти лiпної керамiки рiзних часiв, будiвельнi матерiали, давнi розчини. До речi, ученi так i не знайшли пiдтвердження досить поширеної в народi думки, нiбито слов’яни додавали до розчину пташинi яйця, щоб мiцнiше скрiплювати кам’яну кладку. Вапно є, солома, волокнистi рослини, пiсок i подрiбнене камiння є, а яєць немає…
Починаючи з перших дослiджень i до останнього часу нiхто не мiг напевно сказати, чи будувалася вся Десятинна вiдразу в тому великому обсязi, який ми знаємо, чи, можливо, спочатку була церква—першооснова, навколо якої протягом столiть виростали прибудови. «Цi сумнiви довго не полишали дослiдникiв, i лише минулого тижня вдалося встановити iстину, — зауважує гiсть iз Санкт-Петербурга, завiдуючий сектором архiтектурної археологiї державного Ермiтажу Олег Іоаннiсян. — Церква була побудована вiдразу в повному обсязi наприкiнцi Х столiття — на початку ХІ, але на початку ХІІ столiття вона пережила ремонт. Дуже серйозний, капiтальний ремонт, якщо хочете. Люди розбирали не тiльки стiни, а й частину фундаменту, щоб покласти його знову. Але чому вони це зробили? Очевидно, з церквою сталася якась катастрофа. Яка саме? Ми можемо тiльки припускати. Тодi в Києвi було багато землетрусiв, тож цiлком імовiрно, що черговий пiдземний поштовх зруйнував стiну (стiни) споруди. Можливо, церква постраждала через сейсмiчну активнiсть, характерну для давньоруської доби.
Фахiвцi вже винесли свiй категоричний вердикт щодо вiдбудови найстарiшої кам’яної давньоруської пам’ятки i порадили всiм звикати до думки, що ми ніколи не дiзнаємось, як Десятинна церква виглядала насправдi. Археологи стверджують, що старовинний фундамент, який зберiгся до наших часiв, набагато цiннiший за той, що над ним збираються звести! Сьогоднi археологи можуть «прочитати» по цих рештках набагато бiльше, нiж їхнi колеги пiвстолiття тому.
“Україна молода”